30 LET ŽLUTÉ PONORKY

30 LET ŽLUTÉ PONORKY

Již 30 let plujeme na vlně vašich zájmů. Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na chodu našeho plavidla za ta léta podíleli. Předchozímu řediteli, zaměstnancům ale hlavně vedoucím velkého množství kroužků, kurzů a táborů. Dne 22. 9. 2023 jsme uspořádali slavnostní večer s oslavou.

V roce 1993 bylo založeno "Středisko pro volný čas dětí a mládeže" Turnov. V porevolučním roce byl komunisty zřízený dům pionýrů zrušen a objekt vily kde sídlil (dnes restaurace Magic/Emoi), vrácen majiteli. Svobodná zájmová činnost se tak ve středisku volného času rozběhla až o něco později. Z počátku jsme neměli žádné prostory pro činnost, pouze kancelář a sklad. Veškeré kroužky (bylo jich tehdy něco koolem 20ti) probíhaly v prostorách škol. V roce 2001 v důsledku dokončení rekonstrukce bývalých kasáren měnilo působiště hned několik organizací města, včetně ZUŠ, a nám připadla právě budova bývalé "Lidušky" v Husově ulici.

S přechodem do nového prostoru vznikla myšlenka vytvořit jednodušší a propagačně přitažlivý název pro naši organizaci. K nápadu pomohla barva fasády domu v Husově ulici a tak v prvních letech nového tisíciletí začala turnovské moře volného času brázdit Žlutá ponorka. Nápad i první grafickou podobu dala dohromady tehdejší pracovnice Střediska Romana Zemenová.

Prvních téměř 20 let trvání organizace je svázáno se jménem předchozího ředitele Mgr. Karla Štrincla, který se zasadil také o rozvoj řady školních soutěží díky vedení okresní rady AŠSK. Potřebnou rozmanitost vždy doplňovali Ponorce zaměstnanci spíše umělecky založení. Komě jmenované Romany Zemenové u nás působil Petr Haken, Aleš Ressler, Petr Marhan a další. K nim patří i nejdéle sloužící důstojník na palubě skvělá výtvarnice, táborová vedoucí a organizátorka filmových klubů Lada Capoušková. Před 11ti lety převzal kormidlo současný kapitán Ponorky Tomáš Zakouřil a posádka se za tu dobu rozrostla až na dnešních 7 důstojníků.

Zájmová činnost se za těch 30 let různě měnila a převážně rozšiřovala. Z původních pohybovek, výtvarek a fléten na školách tu a tam doplňovaných specifickými kroužky jako dramaťák, fotokroužek nebo astronomický kroužek se postupně vyvinuly samostatné sekce: estetická, sportovní, technicko-přírodovědná a sekce ostatní. Letos nabízíme již téměř 70 kroužků pro více než 800 klientů a kromě hlavní budovy máme i menší pobočku na Turnově II. Z nedávných novinek můžeme zmínit založení ateliéru malby a kresby právě v prostorech pobočky. Technická sekce otevřela v Ponorce malý FAB-LAB, kde sídlí kroužek "Elektro laboratoř". Sporťáci zase přišli s populárnám kroužkem Parkouru a kurzem skateboardingu.

Ponorka záhy po revoluci převzala také provoz sezónního dopravního hřiště, jehož základ byl v inventáři zděděném po SSM. Udrželi jsme jeho provoz až do současnosti, kdy v jarní i podzimní sezóně navštíví hřiště kolem 350 žáků mnoha ZŠ a ještě na 150 dětí turnovských školek. Mezi naše projekty s nejdelší tradicí patří bezesporu přehlídka výtvarných prací s názvem "Výtvarný salon dětí a mládeže Turnov - Jawor". Jeho počátek bychom našli při navazování partnerství obou měst po roce 1991, kdy projekt na turnovské straně ještě organizovalo Muzeum Českého ráje. V porevoluční době jsme díky iniciativě předchozího ředitele začali také organizovat dnes již tradiční "Anketu o nejlepšího sportovce města" s jejím slavnostním vyhlášením. Anketa má stejně jako Výtvarný salon tradici delší než sama naše organizace. Poměrně nedávno se rozběhla také činnost Metodika školního sportu, což je náš společný inovativní projekt s odborem školství města Turnov.

Nedílnou součástí Ponorky je táborová činnost a tedy i táborová základna v Krčkovicích, kterou od počátku své existence Ponorka spravuje. Budovy zázemí stavěné kdysi sovětskou armádou nevykazovaly mnoho kvality, i když jim nešlo upřít značnou odolnost (používaly se téměř 50 let). Turnovské tábory v Krčkovicích probíhaly od 70tých let pod hlavičkou SSM, ale díky iniciativě předchozího ředitele od poloviny devadesátek už v naší režii. Není divu, že snaha o obnovu tohoto tábořiště v jedinečné lokalitě blízko rybníka Věžák se pak táhla celou historií naší organizace. Po několika neúspěšných projektech jsme se vloni konečně dočkali. Díky investici města se letos podařilo dokončit krásnou dřevostavbu, která je tím nejlepším narozeninovým dárkem našeho zřizovatele. Všechny děcka (nejen z Ponorky), které rádi tráví léto venku teď budou mít novou motivaci vyrazit do přírody, pryč z města, do krásnýl lesů a skal, které kolem Turnova máme.


Naši partneři
TURNOV
Crytur
Trevos
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT
DIAS
Geopark Český ráj