Lampionový průvod – pospolu za historií Čech

Lampionový průvod – pospolu za historií Čech

Za krásného podzimního počasí se v sobotu 3. listopadu sešlo kolem 800 účastníků na tradičním lampionovém průvodu Žluté ponorky. Námětem letošního ročníku byly Staleté kořeny a PRAVDA. Českou historií nás provedli Cyril a Metoděj a na cestě jste mohli potkat velikány našich dějin J. Husa, J. A. Komenského a T. G. Masaryka. Putování zakončili národní písně a státní hymna v podání dětského pěveckého sboru Turnováček

Děkujeme tvůrcům výukového programu "Staleté kořeny" za souhlas s realizací jejich nápadu. Poučná a vtipná videa je možné shlédnout na odkazu: http://www.staletekoreny.cz/

Děkujeme všem partnerům akce: Kulturnímu centru Turnov, Městské knihovně, Městské policii a Farmě Weber za poskytnutí koně. Velký dík patří i vám všem, kteří jste přišli, protože bez vás a vašich dětí, by to nemělo to správné kouzlo.

Těšíme se na Vás na dalších akcích. Vaše Žlutá ponorka.


Naši partneři
Geopark Český ráj
Pekárna Mikula
Crytur
Juta
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj