PF2022

PF2022
Děkujeme všem podporovatelům, spolupracujícím organizacím a partnerům za další rok společné plavby. Děkujeme všem vedoucím, lektorům a asistentům, za vytrvalou práci pro děti, mládež a dospělé. Děkujeme více než osmi stovkám pasažérů, kteří tento nelehký rok pluli ve Žluté ponorce hlubinami volného času. Věříme, že to byla obohacující plavba a že i to naše laskavé bezpečí na palubě přispělo k vaší pohodě uprostřed bouřlivého oceánu. Přestože stále nevíme mnoho o tom, co nás v roce následujícím čeká, máme naději, že společně a s nadšením můžeme ustát nejednu bouři.
Jménem Žluté ponorky Turnov vám přejeme šťastnou plavbu neznámými proudy roku 2022 a pokojné očekávání toho, o čem zatím nic nevíme.
"Slepé povedu stezkami, o kterých nemají tušení. Proměním před nimi tmu ve světlo a zoufalství v naději." starý zákon, proroctví Izajášovo
Posádka žluté ponorky

Naši partneři
Geopark Český ráj
DIAS
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT