Turnovský štěk vesele zaňafal...

Turnovský štěk vesele zaňafal...

Svátek mladého divadlení potěšil nejen účastníky, ale i hojné diváky ze škol.
V úterý 19. března se v krásném turnovském divadle sešli čtyři ostřílení matadoři ze ZUŠ Turnov, drama kroužek ze ZŠ 28. října a soubor Drama Lama z turnovského gymnázia. Celkem jsme viděli šest soutěžních představení a jedno inspirativní, IMPRO DÍLNU ZUŠ Turnov. Jsem moc ráda, že odrostlé soubory ZUŠ, které se už věkem Štěku nemohou účastnit, spolupracují nadále formou inspirativních představení. Nejenže pobaví diváky, ale jsou i dobrou motivací pro začínající soubory.

A jak letos rozhodla porota ve složení Dáda Weissová, Krista Bláhová a Jarda Ipser?
Porota udělila několik speciálních ocenění:, souboru Mravenci ze ZUŠ Turnov za SCÉNÁŘ A JEHO VŠESTRANNÉ DRAMATICKÉ NAPLNĚNÍ, drama kroužku ZŠ 28. října z Turnova za KOLEKTIVNÍ ZTVÁRNĚNÍ PŘÍBĚHU, souboru AD/Hadi ze ZUŠ Turnov za CITLIVÉ A KREATIVNÍ NAPLNĚNÍ HLUBOKÉHO PŘÍBĚHU, souboru Ani Muk ze ZUŠ Turnov za KREATIVNÍ ZTVÁRNĚNÍ ANTICKÉHO PŘÍBĚHU, souboru Šumák ze ZUŠ Turnov za ZAJÍMAVOU SCÉNOGRAFII S VÝRAZNÝM PROPOJENÍM POHYBOVÉ, HUDEBNÍ A SVĚTELNÉ SLOŽKY a souboru Drama Lama gymnázia Turnov za INVENCI A VÝTVARNĚ POHYBOVÉ ZTVÁRNĚNÍ PŘÍBĚHU. Cenu PUBLIKA letos získalo představení KORALÍNA souboru ŠUMÁK ZUŠ Turnov.

Na krajskou přehlídku Dětská scéna 2019 postoupila představení LOUPEŽNÍCI souboru Mravenci, ČERNÍ ANDĚLÉ souboru AD/Hadi a DAIDALOS A IKAROS souboru Ani Muk.

Za realizační tým děkuje všem zúčastněným a gratuluje oceněným Lada Ladička Capoušková


Naši partneři
Geopark Český ráj
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj