DEN DĚTÍ 2020 V TURNOVĚ BUDE !

DEN DĚTÍ 2020 V TURNOVĚ BUDE !

Největší akce pro děti a mládež v regionu se i přes nutná omezení uskuteční v sobotu 13.6. 2020. Odpoledne plné aktivit a zábavy, jak ho místní znají, bude mít letos formu společného putování. Cesta světem fantazie odstaruje mezi 14 a 15h na parkovišti Na lukách. Cílem akce je prezentovat veřejnosti, že život ve městě se vrací k normálu, firmy nadále podporují spolkový život a volnočasové aktivity opět fungují.

21.5.2020 - tisková zpráva

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov se jako hlavní organizátor rozhodl uspořádat Den Dětí s Ponorkou formou putování na trase dlouhé 1km vhodné i pro kočárky. Věříme, že i přes některá omezení to bude odpoledne, které opět vdechne Turnovu společenský život. Při akci nedojde ke shlukování většího množství lidí na jednom stanovišti a aktivity budou minimálně kontaktní. Těšit se můžete na divadelní skeče, pouliční muzikanty, pohybové, vědomostní i tvořivé aktivity. Zakončení průvodu s možností získat dáreček/hračku bude na tradičním místě v parku. Startovat se bude na parkovišti na lukách.

Společnými silami řady turnovských spolků, klubů a organizací, pracujících s mládeží, bude připraven bohatý program pro celou rodinu. Hlavním organizátorem zůstává Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov.

Akci podporuje Město Turnov stejně jako Liberecký kraj. Mezi partnery patří společnosti: Ontex CZ s.r.o., Crytur s.r.o., Grupo Antolin Turnov s.r.o., Juta a.s., Elkovo Čepelík s.r.o., Pivovar Rohozec. Bez jejich pomoci by se akce nemohla uskutečnit v takovém rozsahu a pro všechny zúčastněné zdarma. Děkujeme za podporu.

Plánovaný program se může změnit v závislosti na dalším uvolnění/změně vládních opatření.
 

foto z minulých ročníků:


Naši partneři
Geopark Český ráj
Pekárna Mikula
Crytur
Juta
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj