dopravní hřiště Turnov

vše o sezónním dětském dopravním hřišti na Skautském ostrově v Turnově.

   

Úvodem
Dětské dopravní hřiště v Turnově má dlouholetou tradici. Navazuje na dopravní výuku, která probíhala na autobusovém nádraží. Následně se dopravní hřiště přestěhovalo do upravených prostor skautského ostrova. Zde již řadu let DDH Turnov vykonává svoji činnost. Bez významné podpory Ministerstva dopravy – oddělení BESIP a KÚ Libereckého kraje by DDH v Turnově nemohlo existovat.

Výuky teoretické části dopravní výchovy se nově ujali lektoři z autoškoly Novotný. Výuku jistě obohatí svými zkušenostmi nejen z praxe v dopravě, ale i novými technologiemi v oblasti výuky teorie.

Hlavní činnost současného DDH v Turnově spočívá v dopravní výchově pro žáky 4. ročníků. Dlouhodobě se z Turnova a spádové oblasti účastní téměř všechny školy. Dopravní výchova probíhá ve dvou blocích a pěti školních hodinách - vždy na podzim a na jaře. Na jaře děti skládají závěrečné zkoušky (z teorie a praxe). Po jejich složení získají průkaz cyklisty BESIP.
Od roku 2013 se dopravní výchova stala součástí Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, a tím se stala povinnou pro 4. ročníky ZŠ.

Tyto aktivity zajištuje Krajský úřad Libereckého kraje a BESIP.
KÚ financuje nákup materiálu, úhradu nájmu a další drobné nákupy.
BESIP hradí mzdu dvou pedagogů (teorie + praxe) a jedné osoby pro údržbu kol.

Díky podpoře Libereckého kraje jsem v roce 2020 mohli zakoupit 3 jízdní kola. Děkujeme:-)

Mateřské školky
Dlouhodobě se na dětském dopravním hřišti pořádá výuka pro děti z mateřských školek. Tuto výuku pořádá a organizuje Odbor dopravy MÚ Turnov. Ze svých finančních zdrojů najímá školkám autobusy, které děti vždy přivezou na danou hodinu výuky. Výuka probíhá v červnu. Každá školka ročně v tomto cyklu absolvuje jeden výukový blok.

Počty dětí a žáků
Celkem se dopravní výchovy za rok 2018 zúčastnilo 1.348 dětí. Do celkových počtů nám zapadají děti ze školního roku 2017/2018 (jarní výuka) a děti ze školního roku 2018/2019 (podzimní výuka). 

Vybavení
DDH je vybaveno 19 koly velikosti 20 -24" pro žáky ZŠ, dále 12 koly pro MŠ 16" a menších.
Dále disponujeme mobilním značením a materiály pro teoretickou výuku.
Vodorovné dopravní značení hřiště je již stálé. 
Od jara 2019 se podařilo úspěšně vyřešit trvalý sklad kol na ostrově.

Výhled do budoucnosti
Dlouhodobě nám chybí na turnovském DDH možnost otevřít DDH pro veřejnost.
Během roku se dotazují rodiče dětí, zda je možné využívat dopravní hřiště i pro veřejnost.
Pro otevření hřiště pro veřejnost (období květen – září) bychom potřebovali získat mzdové prostředky. Ostatní vybavení máme k dispozici.


Naši partneři
TURNOV
Crytur
Trevos
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT
DIAS
Geopark Český ráj