dopravní hřiště Turnov

vše o sezónním dětském dopravním hřišti na Skautském ostrově v Turnově.

Úvodem
Dětské dopravní hřiště v Turnově má dlouholetou tradici. Navazuje na dopravní výuku, která probíhala na autobusovém nádraží z „autobusu“, který objížděl celý okres. Následně se dopravní hřiště přestěhovalo do upravených prostor skautského „Ostrova“. Zde již řadu let DDH Turnov vykonává svoji činnost. Bez významné podpory Ministerstva dopravy – oddělení BESIP a KÚ Libereckého kraje by DDH v Turnově nemohlo existovat.

Hlavní činnost současného DDH v Turnově spočívá v dopravní výchově pro žáky 4. ročníků. Dlouhodobě se z Turnova a spádové oblasti účastní téměř všechny školy (vyjma ZŠ Tatobity). Dopravní výchova probíhá ve dvou blocích a pěti školních hodinách - vždy na podzim a na jaře. Na jaře děti skládají závěrečné zkoušky (teorie a praxe). Po jejich složení získají BESIP průkaz cyklisty.
Od roku 2013 se dopravní výchova stala součástí Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání.
Tyto aktivity zajištuje Krajský úřad Libereckého kraje a BESIP. KÚ financuje nákup materiálu, úhradu nájmu a další drobné nákupy. BESIP hradí mzdu pedagogů a údržby kol.

Mateřské školky
Dlouhodobě se na dětském dopravním hřišti pořádá výuka pro děti z mateřských školek. Tuto výuku pořádá a organizuje Odbor dopravy MÚ Turnov. Ze svých finančních zdrojů najímá školkám autobusy, které děti vždy přivezou na danou hodinu výuky. Výuka probíhá buď opět září+červen nebo pouze červen. Každá školka ročně v tomto cyklu absolvuje jeden nebo dva výukové bloky.

Počty dětí a žáků
Celkem se dopravní výchovy za rok 2018 zúčastnilo 1.348 dětí. Do celkových počtů nám zapadají děti ze školního roku 2017/2018 (jarní výuka) a děti ze školního roku 2018/2019 (podzimní výuka). Počty v dalších letech: 1.298, 1.511, 1.012 (MŠ pouze omezeně)

Pro představu, rozsah práce spojené s výukou pro ZŠ představuje 520 hodin příprav (kola, hřiště) a výuky, která zaměstná 3 lidi.

Vybavení
DDH je vybaveno 19ti koly velikosti 20 -24" pro žáky ZŠ, dále 12ti koly pro MŠ 16" a menších + odrážedla. Dále disponujeme mobilním značením a materiály pro teoretickou výuku.

Výhled do budoucnosti
Dlouhodobě nám chybí na turnovském DDH dvě základní věci:
• možnost otevřít DDH pro veřejnost
• možnost trvalého uložení kol v prostoru DDH

Během roku se dotazují rodiče dětí, zda je možné využívat dopravní hřiště i pro veřejnost. Po individuální dohodě je toto možné. Ovšem se již zde nejedná o výuku, neboť zde není pedagog a hlavně v těchto případech není v našich silách zajistit půjčení kol a helem. Pro otevření hřiště pro veřejnost (období květen – září) bychom potřebovali získat mzdové prostředky. Ostatní vybavení máme k dispozici.

V horizontu 2 let bychom chtěli vyřešit trvalý sklad kol na ostrově, pevné dopravní značení (včetně lajnování) a také dále rozšiřovat „vozový park“ - šlapadla (autíčka), koloběžky a další podobné. Toto vybavení by jistě zvýšilo návštěvnost veřejnosti na DDH.

Naši partneři
SFS Intec
Partners market Turnov
Pekárna Mikula
Crytur
Juta
Visegrad fund
Grupo Antolin Turnov
Euroregion Nisa