Historický šerm - LARP Kod: 181003

Přihlášení online
Cílem kroužku je seznámení s uměním historického šermu a základních bojových technik, seznámení s rytířskou ctí a mravy. Dále výroba měkčených zbraní - larp a výroba dobových kostýmů. Vrcholem našeho snažení bude závěrečné vystoupení. Pro šerm budou používány měkčené zbraně, jež jsou hojně
k vidění na různých LARPových bitvách. K samotné zkratce LARP - Live Action Role Playing (volně přeloženo živé hraní rolí). Dále se budeme učit samotnému role playingu (hraní rolí) tzn., že se budeme učit podat nějaký "herecký" výkon např.: hlasité a srozumitelné mluvení ve vystoupeních (žádné dlouhé texty nazpaměť). Pokud to podmínky umožní, bude vyvrcholením závěrečné vystoupení.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Místo:
ZŠ 28. října Turnov
Prostor:
tělocvična
Zahájení:
St 10.10.2018
Ukončení:
St 12.06.2019
Dny konání:
ST 16:30-18:00
Věk:
od 10 do 15 let
Cena
1. pololetí:
600 Kč
2. pololetí:
600 Kč
za rok:
1 200 Kč
Volná místa:
9 (z 15)
Vedoucí:
Richard Korcina
Telefon:
773895495
Richard Korcina.jpg
Naši partneři
SFS Intec
Partners market Turnov
Pekárna Mikula
Crytur
Juta
Visegrad fund
Grupo Antolin Turnov
Euroregion Nisa