Rybářský kroužek Kod: 121018

OBSAZENO - přihlásit jako náhradník
SRAZ před první lekcí je v 16:00 na autobusové zastávce u ZŠ Žižkova, lektor si zde děti převezme.

Rybářský kroužek MO Turnov, při Žluté Ponorce v Turnově, je zaměřený na děti a mládež, které mají rádi rybářský sport a pobyt v přírodě. Našim společným cílem bude seznámit mladé rybáře a rybářky se základy rybolovné techniky a poznáváním a anatomií ryb. Součástí náplně budou praktická cvičení, montáže, DVD atd. Obeznámíme se s Rybářským řádem a Stanovami ČRS. Kroužek bude ukončen závěrečnou zkouškou, kde úspěšný rybář nebo rybářka získá povolenku k lovu ryb.
Petrův zdar.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Místo:
ZŠ Žižkova Turnov
Prostor:
ostatní
Zahájení:
Čt 15.09.2022
Ukončení:
Čt 08.06.2023
Dny konání:
ČT 16:00-17:30
Věk:
od 10 do 15 let
Cena
za rok:
900 Kč
Vedoucí:
Martin Bulva
Telefon:
602979229
E-mail:
bulvamartin@seznam.cz
Martin Bulva.jpg
Naši partneři
Geopark Český ráj
DIAS
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT