PONORKA SE VYNOŘUJE...

Žlutá ponorka Turnov obnovuje od 11.5.2020 své aktivity s možností osobní účasti klientů. Obecné podmínky pro osobní účast klientů na zájmovém vzdělávání stanovilo MŠMT. Konkrétní pokyny, kdy a kde který kroužek nebo kurz začne vám napíší nejpozději do pátku (8.5.) vedoucí. Z důvodu uzavření některých prostor bohužel neobnoví činnost všechny naše pravidelné aktivity.

Vážení přátelé,
mám radost, že opět začínáme fungovat, i když ještě s řadou omezení. Věřím, že tyto (dočasná) opatření společně s vámi zvládneme. Níže zasílám výčet nejdůležitějších podmínek pro osobní účast v kroužcích od 11.5.2020.

1) Prohlášení zákonného zástupce
Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení ZDE, které si vytiskne a podepsané předá pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení.
Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn! V tomto bodě musíme být striktvní.

2) Příznaky infekce dýchacích cest
Nikdo s příznakly (zvýšená tělesná teplota, kašel a pod.), nesmí do zařízení vstoupit, i kdyby měl podepsané, cokoli.

3) Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Pedagog přebírá děti u vchodu. Prosíme proto o dodržení časů srazu.

4) Sáček na roušky
Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. Během zájmové činnosti mohou klienti roušku sundat (přiměřené prostorové podmínky k tomu budou zajištěny) a uložit ji v sáčku.

Další hygienické pokyny pro jednotlivé zájmové kroužky vydá vedoucí při zahájení nebo během společné činnosti.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

Zároveň z důvodu vynucené pauzy prodloužíme fungování kroužků až do posledního červnového týdne. Odpovídající část poplatku za kroužek za druhé pololetí budeme na vyžádání vracet zpět na účet. Výše vratky se bude lišit dle specifik kroužku (počtu odpadlých/nahrazených lekcí, jestli něco probíhalo na dálku a podobně).

s pozdravem - Ahoj na palubě!

kapitán Žluté ponorky
Tomáš Zakouřil

Naši partneři
Geopark Český ráj
Pekárna Mikula
Crytur
Juta
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj