PŘIHLAŠOVÁNÍ od středy 5.9.

Veškeré přihlášky budou zpřístupněny zde na webových stránkách, přes online systém do kterého se každý klient musí při prvním vstupu registrovat. V případě nejasností se přijďte informovat v úředních hodinách (ÚT + ČT) do kanceláře ponorky, nebo se lze dotazovat i telefonicky.

V případě naplnění kapacity kroužku přijímáme i náhradníky. S přihláškou je odeslán i předpis k platbě a v případě neuhrazení poplatku je možné, že se několik míst následně uvolní.

Kroužky zahajují činnost většinou v týdnu od 17.9.

Naši partneři
Geopark Český ráj
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj