Sdělení k obnovení činnosti

V tomto týdnu nám MZČR umožnilo obnovit fungování kroužků, proto chceme co nejdříve otevřít maximum aktivit, kde je to možné. Stávající klienti dostali konkrétní pokyny mailem. 

POKUD SE CHCETE DO NĚJAKÉHO KROUŽKU JEŠTĚ ZAPOJIT, NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT VEDOUCÍ !

SDĚLENÍ:
V souladu s usnesením vlády (č.433 ze dne 3.5.) mohou SVČ fungovat s osobní účastí více klientů. Obecné podmínky pro osobní účast klientů na zájmovém vzdělávání stanovilo MZČR. Hlavní podmínkou je vyplněné prohlášení o neexistenci příznaků a provedeném testování.
Konkrétní pokyny, kdy a kde který kroužek nebo kurz začne vám napíší nejpozději do pátku 7.5. vedoucí.  Z důvodu uzavření některých prostor bohužel neobnoví činnost všechny naše pravidelné aktivity.
-----------------------

4.5.2021
 

Vážení přátelé,
mám radost, že nám ministerstvo zdravotnictví (s úžasným předstihem 8hod.) uvolnilo ode dneška možnost fungování kroužků i když s řadou omezení. V zásadě jde především o čestné prohlášení (viz příloha), které bude vedoucí kroužku vždy na začátku lekce vybírat. U vnitřních aktivit musíme omezit počet dětí, zároveň se budeme snažit maximum aktivit směřovat ven, kde není omezení tak velké.

Při přetrvávání rotačního systému výuky ve školách bude v řadě případů výhodné přizpůsobit docházku na kroužek 14ti dennímu cyklu. Prosíme proto o rychlou odpověď až vám přijdou dotazy/pokyny od vedoucích.

Zároveň opět prodloužíme fungování kroužků až do 30.6.2021
Odpovídající část poplatku za kroužek za druhé pololetí budeme vracet zpět na účet koncem června. Výše vratky se bude lišit dle specifik kroužku (počtu odpadlých/nahrazených aktivit, jestli něco probíhalo na dálku a podobně).

jménem posádky Žluté ponorky Turnov
kapitán  ( Tomáš Zakouřil )

Naši partneři
Geopark Český ráj
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj