Kroužky a kurzy, na které se můžete přihlásit

Název Věk Místo Termín Sekce Od Do
Název Věk Místo Termín Sekce
Klub křesťanského dorostu 10 - 15 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 26 (nocleh)
ST 17:30-19:00 194009
Jedná se o otevřený klub pod Žlutou ponorkou. Náplň bude kromě her a zábavyn i tematicky zaměřena (specifické hry, krátký biblický výklad, skupinová diskuze občas i společné zpívání). Rádi bychom také zvali na setkání různé zajímavé hosty.

Jsme parta lidí, kteří připravují programy pro děti nejen z Turnova ve věku 10 - 15 let. Naším cílem je přispívat k výchově ve smyslu biblických a křesťanských zásad, jakkoli víme, že těžiště výchovy leží vždy v rodině. Chceme vytvářet prostředí pro zdravý osobní rozvoj a respekt k odlišnostem různých společenství křesťanů v našem okolí. Sami jsme členy více církví, jak katolické, tak různých protestantských.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Detail
10 15
KURZ ZÁKLADY OLEJOMALBY 1-3 2020 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
ČT 17:30-20:30 192039
Tříměsíční kurz je určen pro absolventy kurzu kresby a malby akrylem. Osvojíte si základní techniky malby olejovými barvami. Cena za kurz 2600 Kč.
Detail
14 99
KURZ OLEJOMALBY pokročilí 1-3 2020 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
ÚT 17:30-20:30 192038
Tříměsíční kurz (leden - březen) je zaměřen na malbu olejovými barvami. Malujeme převážně podle kopií, reálu, ale i podle fotografie. Účastníci si zkusí tvořit v různých stylech a přístupech v olejomalbě. Určeno pro absolventy kurzu kresby, malby akrylem a malby olejem.
cena za kurz 2600 Kč.
Detail
14 99
KURZ MALBY AKRYLEM mírně pokro. 1-3 2020 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
PÁ 17:30-20:30 192040
Tříměsíční výtvarný kurz pro mírně pokročilé věnovaný malbě ZÁTIŠÍ akrylovými barvami. Kurz je určen pro absolventy kurzu kresby a malby akrylem. Naučíte se míchat barvy, nanášet je na plátno a modelovat s nimi objem. Vyzkoušíte si různé přístupy v malbě. Na tento kurz bude navazovat další tříměsíční kurz malby akrylem.
Cena za kurz 2600 Kč.
Detail
14 99
Historický šerm 10 - 17 ZŠ 28. října Turnov
tělocvična
ST 16:30-18:00 191005
Cílem kroužku je seznámení s uměním historického šermu a základních bojových technik, seznámení s rytířskou ctí a mravy. Dále výroba měkčených zbraní - larp a výroba dobových kostýmů. Vrcholem našeho snažení bude závěrečné vystoupení. Pro šerm budou používány měkčené zbraně, jež jsou hojně
k vidění na různých LARPových bitvách. K samotné zkratce LARP - Live Action Role Playing (volně přeloženo živé hraní rolí). Dále se budeme učit samotnému role playingu (hraní rolí) tzn., že se budeme učit podat nějaký "herecký" výkon např.: hlasité a srozumitelné mluvení ve vystoupeních (žádné dlouhé texty nazpaměť). Pokud to podmínky umožní, bude vyvrcholením závěrečné vystoupení.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
10 17
KURZ AFRICKÉHO TANCE 1-3 2020 15 - 90 pobočka Turnov II - Alešova 1723
cvičební sál
PÁ 18:00-19:30 192035
Přirozenost, krása, energie, relaxace a vnímání přírody - to všechno lze objevit v západoafrickém tanci. Pojďte si vybít přebytečnou energii a duševně odpočinout od starostí všedního dne na taneční kurz doprovázený živými bubny. Lektorka Klára Kubátová předává tanečníkům své zkušenosti, které nabyla od rodilých afrických tanečníků jak v Africe, tak i na domácích kurzech. Kurz bude mít 9 lekcí v termínech: 10.1., 17.1., 24.1., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3., 20.3., 27.3.2020
Detail
15 90
Volnočasový klub TORPÉDO 6 - 18 budova Žluté ponorky PO 13:00-17:00
ÚT 13:00-17:00
ST 13:00-17:00
ČT 13:00-17:00
190101
Náplň dle zájmu dětí, možnosti v klubu jsou široké, od fotbálku, hokeje, pingpong, přes deskovky, karetní hry, výtvarné činnosti, až po DDR dance pad nebo Xbox.
Detail
6 18
Hrátky s textilem - Ponorka 7 - 12 budova Žluté ponorky
II.p. - technická dílna
ST 15:00-16:30 192014
V kroužku si budeme hrát se vším co souvisí s nitěmi, vlnou, bavlnkami, provázky, textilem, pleteninou... Budeme se zde věnovat drhání (náramky na ruce), vyšívání (základní stehy, různé výšivky) i šití (jednoduché výrobky, např. taštička na mobil). Zkusíme si barvení a zdobení textílií (potisk, malování, batika). Jukneme také na pletení (základní pletení, vytvoření bambule) a háčkování (kytičky, dečky). Zkusíme si tkaní gobelínů. Náročnost bude úměrná zkušenostem a věku účastníků.
Detail
7 12
Tvořínek II A - pobočka Turnov II 8 - 11 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
PO 14:30-16:00 192006
kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
8 11
Divotvoření 11 - 15 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
ČT 16:00-18:00 192010
Co se skrývá za pojmem Divotvoření? Setkáte se tady s kresbou, malbou, koláží nebo prostorovou tvorbou a budete mít možnost objevit nástroje a materiály, které by vás běžně ani nenapadlo pro výtvarné dílo použít. Nechte se spolu s námi unášet na vlnách divů volného tvoření.
Detail
11 15
Výtvarný kroužek II A 11 - 18 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
PO 16:00-18:00 192003
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale především tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
11 18
Výtvarný kroužek II B 11 - 18 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ST 16:00-18:00 192004
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale především tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
11 18
Výtvarný kroužek I A 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
PO 13:30-15:30 192001
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale především tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
6 10
Výtvarný kroužek I B 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ST 13:30-15:30 192002
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale především tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
6 10
Zatanči si! 4 - 8 ZŠ Skálova Turnov
zrcadlový sál
ČT 16:30-17:30 192034
V rámci kroužku se děti naučí základní rytmice a základním krokům ve stylu disco. Zatančíme si s pompony a budeme zpevňovat tělo pomocí základních baletních prvků. A hlavně se budeme společně radovat z pohybu spojeného s hudbou.
Tančit se bude v zrcadlovém sále v přízemí ZŠ Skálova, boční vchod zleva (kolem šaten).
Detail
4 8
Rybářský kroužek 10 - 15 ZŠ Žižkova Turnov
ostatní
ČT 16:00-17:30 191001
SRAZ před první lekcí je v 16:00 na autobusové zastávce u ZŠ Žižkova, lektor si zde děti převezme.

Rybářský kroužek MO Turnov, při Žluté Ponorce v Turnově, je zaměřený na děti a mládež, které mají rádi rybářský sport a pobyt v přírodě. Našim společným cílem bude seznámit mladé rybáře a rybářky se základy rybolovné techniky a poznáváním a anatomií ryb. Součástí náplně budou praktická cvičení, montáže, DVD atd. Obeznámíme se s Rybářským řádem a Stanovami ČRS. Kroužek bude ukončen závěrečnou zkouškou, kde úspěšný rybář nebo rybářka získá povolenku k lovu ryb.
Petrův zdar.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Detail
10 15
Astronomický kroužek 10 - 18 Gymnázium Turnov ST 17:00-18:30
NE 15:00-17:00
193003
Tradiční kroužek navázaný na činnost turnovské hvězdárny probíhá formou interaktivní výuky v počítačové učebně na turnovském gymnáziu a na hvězdárně. Účastníci se vzdělávají v oboru astronomie a kosmonautiky formou her a aktivit s počítači i na papíře. Aktivity probíhají pod vedením Martina Gembece a Aleše Majera, astronomů z České astronomické společnosti.

PRVNÍ SETKÁNÍ KROUŽKU 11.9.2019, poprvé na hvězdárně 6.10.2019
Vážení rodiče,
z důvodu, že jsem Jablonečák, probíhají se mnou schůzky pouze jednou měsíčně, nicméně věříme, že ostatní program na hvězdárně a zvláště pozorovací akce nabídnou zpestření programu. Tato krásná věda, vzhledem k závislosti na počasí, nemůže být vázána jen na pravidelný program schůzek. Díky tomu, že je na hvězdárně každou první neděli v měsíci připraveno setkání, mají účastníci kroužku přímo tam nadstandardní možnost využívat vybavení hvězdárny a i se dozvědět něco nad rámec služeb veřejnosti.

O našich setkáních a akcích na hvězdárně a v okolí budete tedy dostávat informace e-mailem a je třeba s tím počítat a kontakt předat.

Martin Gembec
vedoucí kroužku
Detail
10 18
Malý kutil 5 - 8 budova Žluté ponorky
II.p. - technická dílna
PO 14:30-16:00 193006
MALÝ KUTIL, malá "kutilka"
aneb co dokážeš vyrobit ze dřeva, kartónu, kovu, korku, skla za použití lepidla, šroubků, drátu a hřebíků.
Zveme děti do nového kroužku pro opravdu malé "píditele", kteří se nebojí vzít do ruky nářadí a třeba i něco pokazit jako Pat a Mat.
Většinu výtvorů si domů rovnou odneseme. K práci použijeme občas i elektrické zařízení pro modeláře jako malou vrtačku, brusku a podobně.

Budeme:
- brousit smirkovým papírem
- vrtat a zatloukat
- natírat, malovat a lepit
- zkoušet spojit různé materiály
- objevovat, že malý kutil dokáže velké věci
Detail
5 8
KURZ KYTARA BEZ NOT 1-3 2020 15 - 99 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ÚT 17:30-18:30 192041
Tříměsíční kurz kytary pro dospělé a mládež. Kurz je zaměřen na zvládnutí základních akordů a doprovodů k písním. Cena za kurz 1500 Kč.
Detail
15 99
KURZ KRESBY mírně pokročilí 1-3 2020 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
PO 17:30-20:00 192037
Tříměsíční kurz (leden - březen 2020) vhodný i jako příprava pro střední školy.
Naučíte se základy kresby, měření, stínování tužkou.
Na tento kurz navazují další tříměsíční kurzy kresby, ve kterých budete zdokonalovat své dovednosti ve složitějších úkolech.
Cena za kurz 2400 Kč.
Detail
14 99
KURZ KERAMIKY 1-3 2020 15 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - mineralogická a keramická dílna
ST 18:00-20:30 192036
Tříměsíční kurz keramiky pro dospělé a mládež je vhodný pro všechny, kdo mají chuť rozvíjet svůj talent ve výtvarné tvorbě z keramické hlíny nebo jen relaxovat při tvořivé činnosti. Cena za kurz 2000 Kč.
Detail
15 99
Elektro laboratoř B 11 - 20 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 24
ÚT 16:45-18:15 193007
Pro velký zájem jsme otevřeli ještě jednu skupinu...

ELEKTRO LABORATOŘ
aneb Vyrob si svůj nápad !

Zkusíme si vše od pájení po programování. Čeká nás počítačové modelování a 3D tisk. Naučíme se nejen základy elektroniky, ale i týmovou práci na společném projektu.
Budeme vymýšlet, vytvářet a hrát si s elektronikou.
Vyrobíme si praktické elektronické drobnosti, které si odneseme domů. (V případě většího objemu 3D tisku budeme vybírat příspěvek na nákup dalších náplní.)
Detail
11 20
LEGO kroužek B 8 - 11 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ST 16:00-17:30 194013
Pro velký zájem jsme otevřeli druhou skupinu Lego-kroužku.

Zveme holky a kluky do nového kroužku, kde pustíme uzdu fantazie a necháme tak vzniknout originální modely aut, domů, zahrádek, vlaků, letounů, hradů a zámků, zvířátek nebo i vesmírných plavidel. Spolu s lego figurkami nám stavebnice doslova ožije pod rukama, návody užijeme jen okrajově a se vším si budeme samozřejmě i hrát.

V kroužku bude zásoba klasických kostek s jednoduchými mechanickými prvky, ale i lego Duplo. Spoustu zábavy si užijeme s kuličkovou dráhou Hubelino.
Těšíme se na vás.
Detail
8 11
Pohybové hry - Hrubá Skála 7 - 10 ZŠ Hrubá skála ÚT 14:45-15:45 191021
Všeobecná sportovní průprava, pohybové hry a cvičení
Velká část lekcí kroužku se bude odehrávat venku. Je nutné, aby děti byly vždy připraveny na venkovní variantu (i v zimně).
Detail
7 10
Florbalová přípravka III - Mašov 6 - 10 Sokolovna Mašov ČT 16:15-17:15 191020
Florbalová přípravka bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem. Děti mohou nadále pokračovat ve florbalovém oddílu TJ Turnov.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK
Detail
6 10
Pohybové hry - ZŠ 28. října 6 - 9 ZŠ 28. října Turnov ST 13:30-14:30 191019
Detail
6 9
Sportovní kroužek II - Mašov 9 - 11 ZŠ Mašov PO 13:00-14:30 191018
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu je nutná obuv se světlou podrážkou.
Detail
9 11
Sportovní kroužek I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov ÚT 13:00-14:30 191017
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu je nutná obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 8
Mlsná vařečka - kroužek vaření 10 - 15 ZŠ Skálova Turnov
cvičná kuchyně
ČT 15:00-16:30 192030
Kroužek seznámí děti s praktickou přípravou pokrmů ze studené i teplé kuchyně. Vařit budeme nejenom "českou klasiku", ale seznámíme se i s méně tradičními surovinami a naučíme se, jak z nich připravit rychlé, chutné a zdravé pokrmy. Teoretická část bude doplňována zábavnými pracovními listy. VÝUKA PROBÍHÁ JEDNOU ZA 14 DNÍ !
Detail
10 15
Pohybové hry - Hrubá Skála 7 - 10 ZŠ Hrubá skála ÚT 14:30-15:45 190102
Všeobecná sportovní průprava, pohybové hry a cvičení
Velká část lekcí kroužku se bude odehrávat venku. Je nutné, aby děti byly vždy připraveny na venkovní variantu (i v zimně).
Detail
7 10
Dětská Zumba 8 - 14 pobočka Turnov II - Alešova 1723 ČT 16:30-17:30 192033
Zumba je vhodná pro všechny děti mající rády pohyb a hudbu. V kroužku se děti naučí koordinovat své pohyby, vnímat hudbu, správné držení těla a zlepší si svou fyzickou kondici
Detail
8 14
PARKOUR - začátečníci 7 - 13 Sportovní hala TSC Turnov II PÁ 14:00-15:00 191009
Chceš se naučit ovládat své tělo a získat fyzickou a psychickou odolnost? Přijď mezi nás!

Trénink, kde se naučíš spoustu nových věcí a zažiješ i zábavu. To všechno pod vedením mladých certifikovaných trenérů, kteří s touto disciplínou mají letité zkušenosti!

Během 16ti lekcí za pololetí předají trenéři zkušenosti, které nasbírali za uplynulé roky a pomůžou ti v tvém rozvoji. Mimo jiné tě naučíme techniku přeskoku a akrobatických prvků.

Tréninky vedou profesionalní trenéři z Obstacle Movement, kteří mají s touto disciplínou léta zkušeností.
--------------
Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek, které se v cestě vyskytnou, jako kdyby šlo o stav ohrožení - chcete se pohybovat takovým způsobem, za použití jakéhokoliv pohybu, který vám pomůže dostat se od/k někomu/něčemu.
Detail
7 13
PARKOUR - pokročilí 11 - 20 pobočka Turnov II + okolí PÁ 15:30-16:30 191008
Do pokročilé skupiny budou trenéři vybírat na základě úvodních lekcí skupiny začátečníků a zájemců z loňských pokročilých účastníků. Proto NEBUDE MOŽNÉ SE DO POKROČILÝCH HLÁSIT PŘÍMO.
Prosíme tedy všechny zájemce, aby se přihlásili do začátečníků. Úvodní hodinu absolvují všichni společně. Následně budou vybraní účastníci kontaktováni, aby chodili již s pokročilou skupinou.

Chceš pokročit v ovládání svého těla? Zabýváš se parkourem individuálně? Chceš se posunout dál? Ukážeš nám jak jsi daleko a dohodnem se na obsahu tréninku!

Během 16ti lekcí za pololetí předají trenéři zkušenosti, které nasbírali za uplynulé roky a pomůžou ti v tvém rozvoji. Tréninky vedou profesionalní trenéři z Obstacle Movement, kteří mají s touto disciplínou léta zkušeností a patří mezi českou špičku.
Detail
11 20
Mineralogický kroužek I 8 - 12 budova Žluté ponorky
přízemí - mineralogická a keramická dílna
ÚT 15:30-17:30 193001
Základy broušení a úpravy polodrahokamů. Hledání, poznávání a určování nerostů a minerálů přímo v terénu. Tradiční pokusy: sopka na stole a další...

Vedle znalostí o horninách a minerálech nelze opomenout geologický vývoj Země a vývoj života na Zemi, o kterém svědčí zkameněliny. Český ráj má ideální terén pro zkoumání zajímavostí o složení a vzniku skalních útvarů.

Čeká vás především:
- hledání a určování minerálů, nerostů a zkamenělin přímo v terénu
- broušení a úpravy některých polodrahokamů
- pokusy a modelování geolog. pochodů (vznik pískovců, sopečná činnost, eroze)
Detail
8 12
Mineralogický kroužek II 8 - 14 budova Žluté ponorky + okolí Turnova
přízemí - mineralogická a keramická dílna
PO 14:30-16:30 193002
Náplní je především hledání, poznávání a určování nerostů a minerálů přímo v terénu; dále průzkum geologicky zajímavých lokalit; úpravy polodrahokamů v mineralogické učebně.

Pondělní skupina stráví více času v exteriéru a je proto náročnější, co se týče pohybu v terénu.

Vedle znalostí o horninách a minerálech nelze opomenout geologický vývoj Země a vývoj života na Zemi, o kterém svědčí zkameněliny. Český ráj má ideální terén pro zkoumání zajímavostí o složení a vzniku skalních útvarů.

Čeká vás především:
- hledání a určování minerálů, nerostů a zkamenělin přímo v terénu
- broušení a úpravy některých polodrahokamů
- pokusy a modelování geolog. pochodů (vznik pískovců, sopečná činnost, eroze)
Detail
8 14
LEGO kroužek A 8 - 11 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ST 14:30-16:00 194011
neboli "Hraj si dobře" - tak zní překlad z dánského leg godt - lego.

Zveme holky a kluky do nového kroužku, kde pustíme uzdu fantazie a necháme tak vzniknout originální modely aut, domů, zahrádek, vlaků, letounů, hradů a zámků, zvířátek nebo i vesmírných plavidel. Spolu s lego figurkami nám stavebnice doslova ožije pod rukama, návody užijeme jen okrajově a se vším si budeme samozřejmě i hrát.

V kroužku bude zásoba klasických kostek s jednoduchými mechanickými prvky, ale i lego Duplo. Spoustu zábavy si užijeme s kuličkovou dráhou Hubelino.
Těšíme se na vás.
Detail
8 11
Elektro laboratoř A 11 - 20 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 24
ÚT 15:00-16:30 193004
ELEKTRO LABORATOŘ
aneb Vyrob si svůj nápad !

Zkusíme si vše od pájení po programování. Čeká nás počítačové modelování a 3D tisk. Naučíme se nejen základy elektroniky, ale i týmovou práci na společném projektu.
Budeme vymýšlet, vytvářet a hrát si s elektronikou.
Vyrobíme si praktické elektronické drobnosti, které si odneseme domů. (V případě většího objemu 3D tisku budeme vybírat příspěvek na nákup dalších náplní.)
Detail
11 20
Taneční skupina Keltský tygr 15 - 60 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
PÁ 17:00-19:00 192032
Taneční skupina dospělých se věnuje irskému tanci.
Detail
15 60
Kytara bez not - začátečníci 7 - 14 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ÚT 15:30-16:30 192011
Členové kroužku si cvičí základní akordy a studují doprovody k písním. Převažují lidové, trampské a současné písničky.
Detail
7 14
Kytara bez not - pokročilí 7 - 14 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ÚT 16:30-17:30 192012
Členové kroužku si cvičí základní akordy a studují doprovody k písním. Převažují lidové, trampské a současné písničky.
Detail
7 14
Výtvarný kroužek II - Mašov 9 - 11 ZŠ Mašov ST 13:30-15:00 192021
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření. Cílem není pouze výsledek, ale hlavně prožitek z vlastní výtvarné tvorby.
Detail
9 11
Výtvarný kroužek I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov ST 13:00-14:30 192020
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření. Cílem není pouze výsledek, ale hlavně prožitek z vlastní výtvarné tvorby.
Detail
6 8
Tvořínek I B - pobočka Turnov II 6 - 7 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
ST 13:00-14:30 192007
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
6 7
Tvořínek I A - pobočka Turnov II 6 - 7 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
PO 13:00-14:30 192005
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
6 7
Tvoření v pohybu 7 - 11 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ČT 15:00-16:30 192013
Budeme si hrát s pohybem. Pohybem budeme společně vytvářet vlastní příběhy či zvuky. Případně se necháme vést jiným příběhem, zvukem či hudbou. Naše pohyby budou inspirovány také různými předměty (např. šátky, míčky, stuhy, kaštany)
Průvodcem dětí světem tvořivého pohybu bude zkušená školní psycholožka Eva Véle.
Kroužek probíhá 1 za 14 dní.
Detail
7 11
Street dance 8 - 13 pobočka Turnov II - Alešova 1723 PO 17:00-18:00 192019
Tancovat s námi můžete již od 7 let v nově začínajícím kroužku. Horní věková hranice závisí na tom, jak se vytvoří taneční skupina. S jednotlivými skupinami United rhythm dancers tvoříme taneční choreografie a prezentuje se s nimi na různých akcích.

---------------------
Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace. Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní osobní styl. Improvizace je základem většiny pouličních tanců, i když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky, smíšené právě s improvizací.

Kroužek vede Kateřina, která tancuje přes 12 let a je členkou skupiny UNITED RHYTHM DANCERS. Učí hip hop, dancehall a house dance a dohromady se to nazývá "street dance".

Detail
8 13
NA KŘÍDLECH POEZIE 14 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ČT 19:00-21:00 192009
Literárně-výtvarná dílna pro všechny, které oslovuje Múza poezie. Představíme si tvorbu vybraných autorů a sami vyzkoušíme různé způsoby tvůrčího vyjadřování s přesahem do výtvarné sféry. Pojďme společně objevovat neprozkoumané oblasti, hrát si se slovy, s významy, s tóny, s barvami a materiály. Pokud vás zajímá, na jakých křídlech letí vaše poezie, jste vítáni. Setkání 1 za 14 dní.
Detail
14 99
Keramika III 7 - 12 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ST 13:00-14:30 192017
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou hotové výrobky.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní, děti jsou rozděleny do dvou skupin.
Detail
7 12
Keramika II 12 - 15 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ÚT 15:30-17:00 192023
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou hotová dílka, kterými mohou potěšit své blízké.
Detail
12 15
Keramika I 7 - 11 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ÚT 13:30-15:00 192022
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou hotová dílka, kterými mohou potěšit své blízké.
Detail
7 11
Irské tance - začátečníci 6 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ÚT 16:00-17:00 192016
Kroužek irských tanců je určen pro chlapce a dívky I. a II. stupně ZŠ. Jedná se o tanec skupinový, založený na práci nohou. Tančí se s rovnými zády
a na špičkách. Zapojíme celé tělo, naučíme se tančit lidové tance a vlastní choreografie. Našim cílem zůstane především radost z pohybu. Dle možností se účastníme různých vystoupení.
Účast na vystoupeních nelze nárokovat. O tom, kdo vystupuje, rozhodují vedoucí na základě účasti na pravidelných trénincích, připravenosti dítěte či jiných okolnostech.
Detail
6 15
Irské tance - pokročilí 7 - 18 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ÚT 17:00-18:00 192015
V letošním roce se pro malý zájem skupina pokročilých neotevře, ale pokročilí tanečníci jsou vítání v taneční skupině irských tanců Keltský tygr, která má svá setkání v Ponorce pravidelně v pátek od 17 do 19 hodin.
Detail
7 18
Hra na flétnu II - Mašov 9 - 11 ZŠ Mašov ST 12:45-13:30 192029
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
9 11
Hra na flétnu I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov ÚT 11:35-12:20 192028
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
6 8
Dramatický kroužek 10 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ST 16:30-18:00 192008
V kroužku jde hlavně o amatérské divadlo, jehož výsledek může být nadmíru profesionální.
Naučíme se verbální i neverbální komunikaci, pohyb po jevišti, vyzkoušíme si improvizaci a přednes poezie. Navštívíme jiný soubor amatérského divadla, zúčastníme se divadelní dílny, vyrazíme na inspirativní představení, ale hlavně budeme hrát :)
Nazkoušíme divadelní hru, na které se děti budou podílet autorsky a se kterou se přihlásíme na přehlídku amatérského divadla.

Kroužek není jen pro ty, kteří mají zkušenosti s divadlem a nebojí se vystupovat na veřejnosti, ale i pro ty, které divadlo láká a bojí se, že neumí mluvit, mají trému apod.. V divadle jsou role různého charakteru
a každý si může najít tu svou.
Detail
10 15
Včelařský kroužek 8 - 88 pobočka Turnov II + okolí ÚT 15:30-17:00 193005
Z důvodu pracovního vytížení vedoucího jsme na poslední chvíli museli změnit den schůzek ze středy na ÚTERÝ. Děkujeme za pochopení.

Cílem kroužku je výuka a propagace včelařství. Kroužek je určen nejen pro mládež, ale mohou ho navštěvovat i zájemci o včely a včelaření z řad dospělých.
Převážná většina schůzek bude probíhat na výukovém včelíně, pouze v zimním období budeme fungovat v prostorách Pobočky Žluté ponorky na Turnově II.
Náplň kroužku je i výborné doplnění školní výuky - na životě včel lze představit mnoho přírodních a fyzikálních zákonitostí.
Čeká vás především:
- seznámení se životem včel, jejich biologií a chovem
- včelí produkty a jejich zpracování
- praktická činnost včelaře během roku (příprava rámků, medobraní, krmení, léčení)

VÝUKOVÝ VČELÍN je objekt v areálu bývalého depa ČD v Turnově v ulici Za viaduktem. Objekt je výhodně umístěn mimo zástavbu mezi poli a zahrádkářskou kolonií, dostupný pěšky cca 15 minut chůze od dopravního terminálu
v Turnově.
Detail
8 88
Počítačový kroužek - Mašov 8 - 10 ZŠ Mašov ST 13:35-14:20
ST 12:45-13:30
194010
V kroužku budou děti rozvíjet své dovednosti v práci s textovými a grafickými programy a internetem.
Detail
8 10
Fotokroužek 10 - 15 budova Žluté ponorky
II.p. - foto + mediální klubovna
ČT 15:00-17:00 194007
Seznámení s analogovým a digitálním zhotovováním fotografií. Dále budeme upravovat a třídit fotografie v počítači, seznámíme se s tiskem fotografií
a výstavnictvím. Velký důraz bude kladen na praktické dovednosti při pořizování fotografií v interiéru a exteriéru. Výstupem bude průběžné hodnocení v kolektivu kroužku a 2x výstava v prostorách Žluté ponorky. V ceně jsou alespoň dvě velkoformátové fotografie na výstavu.
Detail
10 15
BRÁNA HER 8 - 66 budova Žluté ponorky
přízemí - klub
ÚT 13:30-16:30 194008
Klub zábavné logiky a deskových her - je zaměřený na moderní deskovky, které pomáhají rozvíjet u dětí od nejútlejšího věku motoriku, vědomosti, paměť a postřeh. Školáci bez rozdílu věku zde mohou zdokonalovat logické myšlení u SMART her pro jednoho hráče nebo u abstraktních her pro 2 hráče. Soupeřit v manuální zručnosti u dovednostních her. Naučit se spolupráci u her kooperativních a únikových. Zjistí, že strategie není jen vojenská, ale i obchodní a budovatelská. Společenské hry nám přinášejí radost ze společných chvil zábavy i poučení není třeba vždy soupeřit, důležitý je i prožitek a pro tyto příležitosti zde místo i párty hry....

Klub je podpořen projektem OP VVV Evropské unie, takže pro tento školní rok se neplatí žádný poplatek!
Detail
8 66
Audiovizuální kroužek 10 - 99 budova Žluté ponorky + okolí Turnova PO 16:00-18:00 194001
PRÁCE SE SVĚTELNOU TECHNIKOU, ZÁZNAM A EDITACE VIDEA, STŘIH A ÚPRAVA ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK

Kroužek probíhá jak v pravidelném čase, tak dle možnosti účastníků i jindy. Při dokumentaci v exteriérech bude místo a čas upřesněno po dohodě s vedoucím.

Účastníci si postupně vyzkouší kvalitní záznam videa a zvuku na mikrofon, odstranění šumů, nahrávání life zvuku a videa, záznam mluveného slova nebo hudby. Naučí se editační práci se stopami videa a zvuku. Dále budou seznámeni s prací osvětlovače a seznámí se s osvětlovací technikou KCT. Nahrávat budeme jak v uzavřeném prostoru, tak ve volné přírodě.
Kroužek vede hudební dramaturg Kulturního centra Turnov Karel Šírek.
Detail
10 99
Základy plavání 9 - 15 městský bazén Výšinka ST 14:00-15:00 191014
Náplní kroužku jsou základní techniky nácviku plavání, plavecké a vodní hry.
Kroužek je určen také pro neplavce (podmínkou účasti je jakýmkoli způsobem uplavat alespoň 6 metrů.)

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
9 15
Základy bruslení - začátečníci 6 - 12 Zimní stadion Turnov PÁ 13:45-14:45 191003
Chceme děti naučit užívat si pohyb na ledě, postupně odbourávat obavy z bruslí a nejistotu při jízdě. Kroužek bude svoji náplní určen pro začátečníky.
Detail
6 12
Základy bruslení - pokročilí 6 - 12 Zimní stadion Turnov PÁ 13:45-14:45 191015
Chceme děti naučit užívat si pohyb na ledě, postupně odbourávat obavy z bruslí a nejistotu při jízdě. Zároveň se zdatnější bruslaři budou rozvíjet v dalších bruslařských dovednostech. Kroužek bude svoji náplní určen pro pokročilé bruslaře.
Detail
6 12
Šachový kroužek 9 - 14 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ST 14:00-15:30 191002
Šachy přispívají rozvoji celkového myšlení - je to hra králů. Šachový kroužek se pravidelně schází ve své herně a jeho členové se zdokonalují ve hře. Může sloužit jako dodatečný trénink kroužku na který děti už chodí ve škole. Žáci s hlubším zájmem se mohou následně stát členy ŠK Zikuda Turnov a jezdit na turnaje s klubem.
Detail
9 14
Pohybové hry II 8 - 12 ZŠ Žižkova Turnov
tělocvična
ČT 13:30-15:00 191011
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu obuv se světlou podrážkou.
Detail
8 12
Pohybové hry I 6 - 7 ZŠ Žižkova Turnov
tělocvična
ČT 12:00-13:30 191010
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 7
Všeobecná pohybová příprava - Turnov II 6 - 8 Sportovní hala TSC Turnov II ČT 13:00-14:00 191012
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her a základy atletiky. Děti si vyzkouší Florbal, Futsal, i další halové sportovní hry. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Do haly obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 8
Pohybová průprava - judo 7 - 11 Sportovní hala TSC Turnov II ÚT 14:00-15:00 191013
Děti se zábavnou formou seznamují se základními gymnastickými a judistickými prvky. Na kroužku je dále rozvíjena jejich pohybová všestrannost.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
7 11
Orientační běh - II 9 - 14 Sportovní hala TJ Turnov a okolí ÚT 16:00-17:30 191007
Kroužek je určen pro děti, které již ovládají základy orientačního běhu. Součástí kroužku je i všeobecná sportovní příprava. Kroužek spolupracuje s oddílem OB TJ Turnov a je možné se účastnit, závodů, soustředění i jiných akcí. V případě zájmu o orientační běh je novým zájemcům určen Orientační běh - I.
Detail
9 14
Orientační běh - I 8 - 14 Sportovní hala TJ Turnov a okolí ČT 16:00-18:00 191006
Náplní sportovního kroužku je získání základních dovedností k pohybu s mapou v přírodě. Děti se naučí orientovat v neznámém terénu, získají dovednosti práce s mapou a buzolou, naučí se chovat k přírodě a spolupracovat s kamarády. Součástí je i všeobecná sportovní příprava. Kroužek spolupracuje s oddílem OB TJ Turnov a je možné se účastnit, závodů, soustředění i jiných akcí.
Detail
8 14
Florbalová přípravka II 6 - 8 Sportovní hala TJ Turnov (Skálova ul.)
tělocvična
ČT 14:30-16:00 191016
Florbalová přípravka bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem. Po registraci do oddílu florbalu TJ Turnov mohou děti jezdit na soutěžní utkání.
Detail
6 8
Florbalová přípravka I 6 - 8 Sportovní hala TJ Turnov (Skálova ul.)
tělocvična
ÚT 14:30-16:00 191004
Florbalová přípravka bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem. Po registraci do oddílu florbalu TJ Turnov mohou děti jezdit na soutěžní utkání.
Detail
6 8
Naši partneři
Geopark Český ráj
Pekárna Mikula
Crytur
Juta
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj