Kroužky a kurzy, na které se můžete přihlásit

Název Věk Místo Termín Sekce Od Do
Název Věk Místo Termín Sekce
KURZ skateboardingu pro začátečníky 6 - 18 Areál Maškova zahrada ÚT 17:00-19:00 111026
Účastníci kurzu se během deseti lekcí seznámí se základní technikou jízdy na skateboardu. Odbourají počáteční strach a naučí se pracovat s rovnováhou. Kurz vede zkušený lektor skateboradingu Sváťa Vorel, který je průkopníkem toho sportu v Turnově a širokém okolí. V samotném začátku se jedná o technicky náročnou disciplínu, jejíž nácvik se neobejde bez pádů. I přes používání ochranných pomůcek je tak potřeba počítat s odřeninami a modřinami.
Povinné vybavení: skateboard, helma, vhodná pevná obuv s nízkou podrážkou. Dále doporučujeme chrániče kolen, loktů a zápěstí. V případě zájmu je možné pořídit výbavu přes lektora kurzu.
Detail
6 18
KURZ KYTARA BEZ NOT 09-12/21 15 - 99 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ÚT 18:30-19:30 112027
Tříměsíční kurz kytary pro dospělé zaměřený na výuku hry podle akordů. Vyžadována znalost základních akordů a znalost alespoň několika písní. Zpěv, doprovod.
Cena kurzu 1700 Kč.
Detail
15 99
Historický šerm 10 - 17 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ST 16:30-18:00 111005
Cílem kroužku je seznámení s uměním historického šermu a základních bojových technik, seznámení s rytířskou ctí a mravy. Dále výroba měkčených zbraní - larp a výroba dobových kostýmů. Vrcholem našeho snažení bude závěrečné vystoupení. Pro šerm budou používány měkčené zbraně, jež jsou hojně k vidění na různých LARPových bitvách. K samotné zkratce LARP - Live Action Role Playing (volně přeloženo živé hraní rolí). Dále se budeme učit samotnému role playingu (hraní rolí) tzn., že se budeme učit podat nějaký "herecký" výkon např.: hlasité a srozumitelné mluvení ve vystoupeních (žádné dlouhé texty nazpaměť). Pokud to podmínky umožní, bude vyvrcholením závěrečné vystoupení.
Detail
10 17
Astronomický kroužek 10 - 18 Gymnázium Turnov ST 17:00-18:30
NE 14:00-16:00
113004
Tradiční kroužek navázaný na činnost turnovské hvězdárny probíhá formou interaktivní výuky v počítačové učebně na turnovském gymnáziu a na hvězdárně. Účastníci se vzdělávají v oboru astronomie a kosmonautiky formou her a aktivit s počítači i na papíře. Aktivity probíhají pod vedením Martina Gembece a Aleše Majera, astronomů z České astronomické společnosti.

TERMÍNY SETKÁNÍ KROUŽKU
vždy od 17:00 do 18:30 na gymnáziu v Turnově
online (posílám pozvánky) většinou od 17 do 18 hod
hvězdárna (první neděli v měsíci) od 14 do 16 hod

Na gymnáziu:
5. 1. 2022 | 2. 2. | 2. 3. | 6. 4. | 4. 5. | 1. 6.
Online setkání:
12. 1. | 16. 2. | 9. 3. | 13. 4. | 11. 5. | 8. 6.
Hvězdárna:
6. 2. | 6. 3. | 3. 4. | 1. 5. | 5. 6.

Vážení rodiče,
přestože dojíždím jen jednou měsíčně z Liberce, věřím, že to vynahrazují ostatní akce. Nabízím také online setkání, aktivity na hvězdárně v Turnově a nebo online pořady na Youtube iQLandie. Tato krásná věda, vzhledem k závislosti na počasí, nemůže být vázána jen na pravidelný program schůzek. Ideální je, pokud se členové kroužku postupně snaží sami pozorovat a fotit nebeské jevy a já jim na oplátku mohu nabídnout nadstandardní přístup ať už v planetáriu v Liberci nebo na hvězdárně (na té mi pomáhá Aleš Majer, kolega z Klubu astronomů Liberecka).

O našich setkáních a akcích na hvězdárně a v okolí budete tedy dostávat informace e-mailem a je třeba s tím počítat a kontakt předat. Doporučuji udělit dětem i souhlas s použitím naší skupiny na Messengeru nebo Whatsappu.


Martin Gembec
vedoucí kroužku
Detail
10 18
Audiovizuální kroužek 10 - 18 budova Žluté ponorky + okolí Turnova PO 15:00-16:30 114006
PRÁCE SE SVĚTELNOU TECHNIKOU, ZÁZNAM A EDITACE VIDEA, STŘIH A ÚPRAVA ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK

Kroužek probíhá jak v pravidelném čase, tak dle možnosti účastníků i jindy. Při dokumentaci v exteriérech bude místo a čas upřesněno po dohodě s vedoucím.

Účastníci si postupně vyzkouší kvalitní záznam videa a zvuku na mikrofon, odstranění šumů, nahrávání life zvuku a videa, záznam mluveného slova nebo hudby. Naučí se editační práci se stopami videa a zvuku. Dále budou seznámeni s prací osvětlovače a seznámí se s osvětlovací technikou KCT. Nahrávat budeme jak v uzavřeném prostoru, tak ve volné přírodě.
Kroužek vede hudební dramaturg Kulturního centra Turnov Karel Šírek.
Detail
10 18
BRÁNA HER 8 - 66 budova Žluté ponorky
přízemí - klub
ÚT 13:30-16:30 114002
Klub zábavné logiky a deskových her - je zaměřený na moderní deskovky, které pomáhají rozvíjet u dětí od nejútlejšího věku motoriku, vědomosti, paměť a postřeh. Školáci bez rozdílu věku zde mohou zdokonalovat logické myšlení u SMART her pro jednoho hráče nebo u abstraktních her pro 2 hráče. Soupeřit v manuální zručnosti u dovednostních her. Naučit se spolupráci u her kooperativních a únikových. Zjistí, že strategie není jen vojenská, ale i obchodní a budovatelská. Společenské hry nám přinášejí radost ze společných chvil zábavy i poučení není třeba vždy soupeřit, důležitý je i prožitek a pro tyto příležitosti zde mají místo i párty hry....

Detail
8 66
Dětská Zumba 7 - 13 pobočka Turnov II - Alešova 1723
cvičební sál
ČT 16:30-17:30 112001
Zumba je vhodná pro všechny děti mající rády pohyb a hudbu. V kroužku se děti naučí koordinovat své pohyby, vnímat hudbu, správné držení těla a zlepší si svou fyzickou kondici.
Detail
7 13
Dramatický kroužek 9 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ST 16:30-18:00 112002
V kroužku jde hlavně o amatérské divadlo, jehož výsledek může být nadmíru profesionální.
Naučíme se verbální i neverbální komunikaci, pohyb po jevišti, vyzkoušíme si improvizaci a přednes poezie. Navštívíme jiný soubor amatérského divadla, zúčastníme se divadelní dílny, vyrazíme na inspirativní představení, ale hlavně budeme hrát :)
Nazkoušíme divadelní hru, na které se děti budou podílet autorsky a se kterou se přihlásíme na přehlídku amatérského divadla.

Kroužek není jen pro ty, kteří mají zkušenosti s divadlem a nebojí se vystupovat na veřejnosti, ale i pro ty, které divadlo láká a bojí se, že neumí mluvit, mají trému apod.. V divadle jsou role různého charakteru
a každý si může najít tu svou.
Detail
9 15
Elektro laboratoř 11 - 20 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 24
ÚT 16:00-17:30 113002
ELEKTRO LABORATOŘ
aneb Vyrob si svůj nápad !

Zkusíme si vše od pájení po programování. Čeká nás počítačové modelování a 3D tisk. Naučíme se nejen základy elektroniky, ale i týmovou práci na společném projektu.
Budeme vymýšlet, vytvářet a hrát si s elektronikou.
Vyrobíme si praktické elektronické drobnosti, které si odneseme domů. (V případě většího objemu 3D tisku budeme vybírat příspěvek na nákup dalších náplní.)

V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO ZÁJMU SKUPINU ROZDĚLÍME, dle pokročilosti účastníků a časových možností vzhledem ke škole.
U dětí s velkým zájmem/nadáním lze přijmout i mírně mladší účastníky (cca 10 let), předem ale tento krok konzultujte s lektorem.
Detail
11 20
Florbal elévové I 8 - 10 Sportovní hala TJ Turnov (Skálova ul.)
tělocvična
ÚT 14:30-16:00 111001
Kroužek bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem. Po registraci do oddílu florbalu TJ Turnov mohou děti jezdit na soutěžní utkání.
Detail
8 10
Florbal elévové II 8 - 10 Sportovní hala TJ Turnov (Skálova ul.)
tělocvična
ČT 14:15-15:45 111002
Kroužek bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem. Po registraci do oddílu florbalu TJ Turnov mohou děti jezdit na soutěžní utkání.
Detail
8 10
Florbalová přípravka - Mašov 6 - 10 Sokolovna Mašov PÁ 16:00-17:00 111003
Florbalová přípravka bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem. Děti mohou dále pokračovat ve florbalovém oddílu TJ Turnov.
Pozor, změna termínu konání.
Detail
6 10
Fotbalová školička 5 - 7 Fotbalový stadion Turnov PO 15:30-16:30 111004
Děti budou zábavnou a soutěžní formou rozvíjet pohybové schopnoti a naučí se základní techniku práce s míčem. V zimních měsících bude kroužek probíhat v tělocvičně. Zájemci mohou po registraci a úhradě členského příspěvku do FK Turnov navštěvovat další tréninky klubu a hrát případné zápasy.
Detail
5 7
Hrátky s textilem 7 - 13 budova Žluté ponorky
II.p. - technická dílna
ST 15:00-17:00 112003
V kroužku si budeme hrát se vším, co souvisí s nitěmi, vlnou, bavlnkami, provázky, textilem a pleteninou. Budeme se věnovat drhání (náramky na ruce), vyšívání (základní stehy, různé výšivky) i šití (jednoduché výrobky, např. taštička na mobil). Zkusíme si barvení a zdobení textýlií (potisk, malování, batika). Jukneme také na pletení (základní pletení, vytvoření bambule) a háčkování (kytičky, dečky). Zkusíme si tkaní gobelínů. Náročnost bude úměrná zkušenostem a věku účastníků. Od letoška navyšujeme časovou dotaci kroužku na 2 hodiny, aby bylo více času na tvorbu krásných kousků.
Detail
7 13
Hravá turistika 7 - 10 budova Žluté ponorky + okolí Turnova ČT 16:30-18:00 111006
Děti se zábavnou a herní formou seznámí s přírodními krásami turnovského okolí. Kroužek bude probíhat formou společných setkání v okolí Žluté ponorky vždy jednou za 14 dní, která budou zaměřena na tvořivou činnost a enviromentální výchovu. Dále je na školní rok naplánováno šest jednodenních výletů.
Detail
7 10
Irské tance - začátečníci 6 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ÚT 16:00-17:00 112004
Kroužek irských tanců je určen pro chlapce a dívky I. a II. stupně ZŠ. Jedná se o tanec skupinový, založený na práci nohou. Tančí se s rovnými zády a na špičkách. Zapojíme celé tělo, naučíme se tančit lidové tance a vlastní choreografie. Našim cílem zůstane především radost z pohybu. Dle možností se účastníme různých vystoupení.
Účast na vystoupeních nelze nárokovat. O tom, kdo vystupuje, rozhodují vedoucí na základě účasti na pravidelných trénincích, připravenosti dítěte či jiných okolnostech.
Detail
6 15
Keramika III 7 - 12 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ST 13:00-14:30 112005
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou hotové výrobky.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní, děti jsou rozděleny do dvou skupin.
Detail
7 12
Klub křesťanského dorostu 9 - 14 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 26 (nocleh)
ST 17:00-19:00 114003
Jedná se o otevřený klub pod Žlutou ponorkou. v 17h se scházíme ke hrám a pod. od 17:30 obvykle začíná hlavní program.

Náplň bude kromě her a zábavy i tematicky zaměřena (specifické hry, krátký biblický výklad, skupinová diskuze občas i společné zpívání). Rádi bychom také zvali na setkání různé zajímavé hosty.

Jsme parta lidí, kteří připravují programy pro děti nejen z Turnova ve věku 9 - 14 let. Naším cílem je přispívat k výchově ve smyslu biblických a křesťanských zásad, jakkoli víme, že těžiště výchovy leží vždy v rodině. Chceme vytvářet prostředí pro zdravý osobní rozvoj a respekt k odlišnostem různých společenství křesťanů v našem okolí. Sami jsme členy více církví, jak katolické, tak různých protestantských.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Detail
9 14
LEGO kroužek I 6 - 9 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ST 14:00-15:30 114001
neboli "Hraj si dobře" - tak zní překlad z dánského leg godt - lego.

Zveme holky a kluky do Lego kroužku, kde pustíme uzdu fantazie a necháme tak vzniknout originální modely aut, domů, zahrádek, vlaků, letounů, hradů a zámků, zvířátek nebo i vesmírných plavidel. Stavebnice doslova ožije pod rukama, návody užijeme jen okrajově a se vším si budeme samozřejmě i hrát.

V kroužku bude zásoba klasických kostek s jednoduchými mechanickými prvky, ale i Lego Duplo a nejnižší level Technic. Spoustu zábavy si užijeme s kuličkovou dráhou Hubelino.
Těšíme se na vás.
Detail
6 9
LEGO kroužek II 8 - 12 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ST 15:30-17:00 114007
LEGO pro starší a vytrvalejší stavěče, hračičky, konstruktéry...

Stavět budeme hlavně dle fantazie a konstruktérských dovedností. V zásobě máme velké Lego Technic, menší mechanické stavebnice a hlavně malé programovatelné roboty Boost, které pomocí tabletů rozhýbeme. Projekty a stavební úkoly budou jak týmové, tak individuální.
Náplň bude záležet i na vás, protože lektorka Tereza vždy přizpůsobí progam kroužku tomu, jaké budou očekávání skupiny.
Detail
8 12
Malý kutil 5 - 8 budova Žluté ponorky
II.p. - technická dílna
PO 14:30-16:00 114005
MALÝ KUTIL, malá "kutilka"
aneb co dokážeš vyrobit ze dřeva, kartónu, kovu, korku, skla za použití lepidla, šroubků, drátu a hřebíků.
Zveme děti do nového kroužku pro opravdu malé "píditele", kteří se nebojí vzít do ruky nářadí a třeba i něco pokazit jako Pat a Mat.
Většinu výtvorů si domů rovnou odneseme. K práci použijeme občas i elektrické zařízení pro modeláře jako malou vrtačku, brusku a podobně.

Budeme:
- brousit smirkovým papírem
- vrtat a zatloukat
- natírat, malovat a lepit
- zkoušet spojit různé materiály
- objevovat, že malý kutil dokáže velké věci
Detail
5 8
Malý kutil-kutilka, ZŠ Rovensko 6 - 9 ZŠ Rovensko p.Troskami ČT 13:00-14:15 114004
MALÝ KUTIL, malá "kutilka"
aneb co dokážeš vyrobit ze dřeva, kartónu, kovu, korku, skla za použití lepidla, šroubků, drátu a hřebíků.

Zveme děti z Rovenska a okolí do nového kroužku pro všechny, kdo rádi něco kutí a nebojí se třeba i něco pokazit jako Pat a Mat.
Většinu výtvorů si odneseme domů nebo si s nimi budeme hrát. K práci použijeme občas i elektrické zařízení pro modeláře jako malou vrtačku, brusku a podobně. Vyzkoušíme si brousit smirkovým papírem, vrtat a zatloukat, natírat, malovat a lepit různé materiály.
Objevte s naší lektorkou, že malý kutil dokáže velké věci
Detail
6 9
Mineralogický kroužek I 8 - 12 budova Žluté ponorky + okolí Turnova
přízemí - mineralogická a keramická dílna
PO 14:30-16:30 113001
Základy broušení a úpravy polodrahokamů. Hledání, poznávání a určování nerostů a minerálů přímo v terénu. Tradiční pokusy: sopka na stole a další...

Vedle znalostí o horninách a minerálech nelze opomenout geologický vývoj Země a vývoj života na Zemi, o kterém svědčí zkameněliny. Český ráj má ideální terén pro zkoumání zajímavostí o složení a vzniku skalních útvarů.

Čeká vás především:
- hledání a určování minerálů, nerostů a zkamenělin přímo v terénu
- broušení a úpravy některých polodrahokamů
- pokusy a modelování geolog. pochodů (vznik pískovců, sopečná činnost, eroze)
Detail
8 12
Mlsná vařečka - kroužek vaření 10 - 15 ZŠ Skálova Turnov
cvičná kuchyně
ÚT 15:00-16:30 112006
Kroužek seznámí děti s praktickou přípravou pokrmů ze studené i teplé kuchyně. Vařit budeme nejenom "českou klasiku", ale seznámíme se i s méně tradičními surovinami a naučíme se, jak z nich připravit rychlé, chutné a zdravé pokrmy. VÝUKA PROBÍHÁ JEDNOU ZA 14 DNÍ !
Detail
10 15
Orientační běh - I 9 - 14 Sportovní hala TJ Turnov a okolí ČT 16:00-18:00 111007
Náplní sportovního kroužku je získání základních dovedností k pohybu s mapou v přírodě. Děti se naučí orientovat v neznámém terénu, získají dovednosti práce s mapou a buzolou, naučí se chovat k přírodě a spolupracovat s kamarády. Součástí je i všeobecná sportovní příprava. Kroužek spolupracuje s oddílem OB TJ Turnov a je možné se účastnit, závodů, soustředění i jiných akcí.
Detail
9 14
Orientační běh - II 11 - 14 Sportovní hala TJ Turnov a okolí ÚT 16:00-17:30 111008
Kroužek je určen výhradně děti, které již ovládají základy orientačního běhu. Součástí kroužku je i všeobecná sportovní příprava. Kroužek spolupracuje s oddílem OB TJ Turnov a je možné se účastnit, závodů, soustředění i jiných akcí. V případě zájmu o orientační běh je novým zájemcům určen Orientační běh - I.
Detail
11 14
PARKOUR - pokročilí 11 - 20 pobočka Turnov II + okolí PÁ 15:15-16:15 111009
Do pokročilé skupiny budou trenéři vybírat na základě úvodních lekcí skupiny začátečníků a zájemců z loňských pokročilých účastníků. Proto NEBUDE MOŽNÉ SE DO POKROČILÝCH HLÁSIT PŘÍMO. Kroužek Parkouru pro Žlutou ponorku zajišťuje Obstacle Movement Mladá Boleslav.
Prosíme tedy všechny zájemce, aby se přihlásili do začátečníků. Úvodní hodinu absolvují všichni společně. Následně budou vybraní účastníci kontaktováni, aby chodili již s pokročilou skupinou.

Chceš pokročit v ovládání svého těla? Zabýváš se parkourem individuálně? Chceš se posunout dál? Ukážeš nám jak jsi daleko a dohodnem se na obsahu tréninku!

Během 16ti lekcí za pololetí předají trenéři zkušenosti, které nasbírali za uplynulé roky a pomůžou ti v tvém rozvoji. Tréninky vedou profesionalní trenéři z Obstacle Movement, kteří mají s touto disciplínou léta zkušeností a patří mezi českou špičku.
Detail
11 20
PARKOUR - začátečníci 7 - 13 Sportovní hala TSC Turnov II PÁ 14:00-15:00 111010
Chceš se naučit ovládat své tělo a získat fyzickou a psychickou odolnost? Přijď mezi nás!
Trénink, kde se naučíš spoustu nových věcí a zažiješ i zábavu. To všechno pod vedením mladých certifikovaných trenérů, kteří s touto disciplínou mají letité zkušenosti! Kroužek Parkouru pro Žlutou ponorku zajišťuje Obstacle Movement Mladá Boleslav.

Během 16ti lekcí za pololetí předají trenéři zkušenosti, které nasbírali za uplynulé roky a pomůžou ti v tvém rozvoji. Mimo jiné tě naučíme techniku přeskoku a akrobatických prvků.
Tréninky vedou profesionalní trenéři z Obstacle Movement, kteří mají s touto disciplínou léta zkušeností.
--------------
Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek, které se v cestě vyskytnou, jako kdyby šlo o stav ohrožení - chcete se pohybovat takovým způsobem, za použití jakéhokoliv pohybu, který vám pomůže dostat se od/k někomu/něčemu.

MŮŽETE SE HLÁSIT I JAKO NÁHRADNÍCI, PRŮBĚŽNĚ TU A TAM VYŘADÍME ZÁJEMCE, KTEŘÍ ZJISTILI, ŽE KROUŽEK ČASOVĚ NEZVLÁDNOU.
Detail
7 13
Pohybová průprava - judo 7 - 11 Sportovní hala TSC Turnov II ÚT 14:00-15:00 111011
Děti se zábavnou formou seznamují se základními gymnastickými a judistickými prvky. Na kroužku je dále rozvíjena jejich pohybová všestrannost.
V letošním školním roce nebude z časových důvodů možné vyzvedávání dětí lektorem z družiny.
Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
7 11
Pohybová průprava - ZŠ Rovensko 6 - 10 ZŠ Rovensko p.Troskami ÚT 14:00-15:00 111012
Děti zábavnou a herní formou rozvíjí pohybové schopnosti a učí se nové dovednosti. Základem kroužku jsou pohybové hry, atletika i prvky gymnastiky. Každý si tu přijde na své.
Za příznivého počasí bude kroužek probíhat venku.
Detail
6 10
Pohybová příprava Turnov II - mladší 6 - 8 Sportovní hala TSC Turnov II ČT 13:00-14:00 111013
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her a základy atletiky. Děti si vyzkouší Florbal, Futsal, i další halové sportovní hry. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Do haly obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 8
Pohybová příprava Turnov II - starší 8 - 10 Sportovní hala TSC Turnov II ST 13:10-14:10 111014
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her a základy atletiky. Děti si vyzkouší Florbal, Futsal, i další halové sportovní hry. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Do haly obuv se světlou podrážkou.
V letošním školním roce nebude z časových důvodů možné vyzvedávání dětí lektorem z družiny.
Detail
8 10
Pohybové hry - Hrubá Skála 7 - 10 ZŠ Hrubá skála ST 14:30-15:30 111016
Všeobecná sportovní průprava, pohybové hry a cvičení. Velká část lekcí kroužku se bude odehrávat venku. Je nutné, aby děti byly vždy připraveny na venkovní variantu (i v zimně).
Detail
7 10
Pohybové hry I 6 - 7 ZŠ Žižkova Turnov
tělocvična
PÁ 12:00-13:30 111015
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu obuv se světlou podrážkou. Kroužek je určen pro 1. ročník ZŠ Žižkova.
Detail
6 7
Pohybové hry Mašov I 6 - 7 ZŠ Mašov ÚT 13:00-14:30 111017
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu je nutná obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 7
Pohybové hry Mašov II 8 - 10 ZŠ Mašov PO 13:00-14:30 111018
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu je nutná obuv se světlou podrážkou.
Detail
8 10
Rybářský kroužek 10 - 15 ZŠ Žižkova Turnov
ostatní
ČT 16:00-17:30 111019
SRAZ před první lekcí je v 16:00 na autobusové zastávce u ZŠ Žižkova, lektor si zde děti převezme.

Rybářský kroužek MO Turnov, při Žluté Ponorce v Turnově, je zaměřený na děti a mládež, které mají rádi rybářský sport a pobyt v přírodě. Našim společným cílem bude seznámit mladé rybáře a rybářky se základy rybolovné techniky a poznáváním a anatomií ryb. Součástí náplně budou praktická cvičení, montáže, DVD atd. Obeznámíme se s Rybářským řádem a Stanovami ČRS. Kroužek bude ukončen závěrečnou zkouškou, kde úspěšný rybář nebo rybářka získá povolenku k lovu ryb.
Petrův zdar.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Detail
10 15
Street dance I 7 - 10 pobočka Turnov II - Alešova 1723
cvičební sál
PO 16:00-17:00 112007
Tancovat s námi můžete již od 7 let. S jednotlivými skupinami United rhythm dancers tvoříme taneční choreografie a prezentuje se s nimi na různých akcích.

Kroužek zaměřený na street dance hrou. Tvorba základních kroků běhěm lekce proložené hrou.

STREET DANCE zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace. Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní osobní styl. Improvizace je základem většiny pouličních tanců, i když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky, smíšené právě s improvizací.

Kroužek vede Kateřina Bulíčková, která tancuje přes 16 let a je členkou skupiny UNITED RHYTHM DANCERS. Učí hip hop, dancehall a house dance a dohromady se to nazývá "street dance".

Detail
7 10
Street dance II 11 - 14 pobočka Turnov II - Alešova 1723
cvičební sál
PO 17:00-18:00 112008
S jednotlivými skupinami United rhythm dancers tvoříme taneční choreografie a prezentuje se s nimi na různých akcích.

STREET DANCE zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace. Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní osobní styl. Improvizace je základem většiny pouličních tanců, i když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky, smíšené právě s improvizací.

Kroužek zaměřený na učení základů všech tanečních stylů street dance.

Kroužek vede Kateřina Bulíčková, která tancuje přes 14 let a je členkou skupiny UNITED RHYTHM DANCERS. Učí hip hop, dancehall a house dance a dohromady se to nazývá "street dance".

Detail
11 14
Šachová školička 6 - 8 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ST 16:00-17:30 111020
Děti se hravou formou seznámí se základy královské hry - Šachu. Naučí se základní tahy a principy hry. Zájemci mohou následně rozšiřovat své dovednosti na turnajích a trénincích pod hlavičkou ŠK ZIKUDA Turnov.
Detail
6 8
Šachový kroužek 9 - 14 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ST 14:00-15:30 111021
Šachy přispívají rozvoji celkového myšlení - je to hra králů. Šachový kroužek se pravidelně schází ve své herně a jeho členové se zdokonalují ve hře. Může sloužit jako dodatečný trénink kroužku na který děti už chodí ve škole. Žáci s hlubším zájmem se mohou následně stát členy ŠK Zikuda Turnov a jezdit na turnaje s klubem.
Detail
9 14
Školička orientačního běhu 3 - 9 Sportovní hala TJ Turnov a okolí ČT 16:30-18:00 111022
Na děti čekají první krůčky a seznámení se s lesem, hledáním směru a dalšími převážně pohybovými dovednosti. Září - 1/2 října + 1/2dubna - červen probíhají tréninky venku, během zimy v hale TJ Turnov. Skupinu většinou operativně dělime na "samostatně fungující" = starší děti a rodiče s dětmi. U dětí do šesti let je nutná účast rodičů na kroužku.
Detail
3 9
Taneční skupina Keltský tygr 15 - 80 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
PÁ 17:00-19:00 112009
Taneční skupina dospělých se věnuje irskému tanci.
Detail
15 80
Textilní ateliér 11 - 18 budova Žluté ponorky
II.p. - technická dílna
ÚT 16:00-18:00 112010
Nový kroužek šití pro mírně pokročilé nabídne tři základní směry činností.
1. šití v ruce (plyšáci, figurky, vánoční nebo velikonoční specialitky a další)
2. základy šití na šicím stroji (sešívání, obroubení, šití polštáře nebo tašky + závěrečná práce = ušití jednoduché sukně nebo šatů)
3. šití "recy věcí" - recyklace textilních materiálů aneb ze starého nový design (šití ze starých riflí, triček, mikin apod.) Tady bude spousta místa pro vaše originální nápady.
Náš nový kroužek povede zkušená dámská krejčová Milada Kořínková. Od letoška navyšujeme časovou dotaci na dvě hodiny a snižujeme kapacitu členů, aby měli všichni dost prostoru a času pro kreativní tvorbu :).
Detail
11 18
Tvořínek I - pobočka Turnov II 6 - 12 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
ST 13:00-14:30 112011
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál, přírodní i tradiční k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
6 12
Tvořínek II - pobočka Turnov II 6 - 12 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
ST 14:45-16:15 112012
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i tradiční k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
6 12
Výtvarný kroužek I A 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
PO 13:30-15:30 112013
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem je především prožitek z tvoření samotného. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
6 10
Výtvarný kroužek I B 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ST 13:30-15:30 112014
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem je především prožitek z tvoření samotného. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
6 10
Výtvarný kroužek II B 11 - 18 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ST 16:00-18:00 112015
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem je především prožitek z tvoření samotného. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
11 18
Základy bruslení - začátečníci 6 - 12 Zimní stadion Turnov PÁ 13:30-14:30 111023
Chceme děti naučit užívat si pohyb na ledě, postupně odbourávat obavy z bruslí a nejistotu při jízdě. Kroužek bude svoji náplní určen pro začátečníky.
Detail
6 12
Základy plavání 9 - 15 městský bazén Výšinka ÚT 14:00-15:00 111024
Náplní kroužku jsou základní techniky nácviku plavání, plavecké a vodní hry.
Kroužek je určen také pro neplavce (podmínkou účasti je jakýmkoli způsobem uplavat alespoň 6 metrů.)

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
9 15
Zatanči si! hobby 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ČT 16:30-17:30 112016
Letošní rok poplujeme se Žlutou ponorkou "Na vlnách rytmu". V kategorii HOBBY se naučíme základy různých tanečních technik, s rekvizitami budeme vytvářet Show v tanečních choreografiích, zažijeme spoustu zábavy v našich tanečních lekcích. Zatančíme si s pompony a budeme zpevňovat tělo pomocí základních baletních prvků. A hlavně se budeme společně radovat z pohybu spojeného s hudbou.
Detail
6 10
Zatanči si! mini 3 - 5 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ČT 15:30-16:30 112017
V rámci kroužku se děti naučí základní rytmice a základním krokům ve stylu disco. Zatančíme si s pompony a budeme zpevňovat tělo pomocí základních baletních prvků. A hlavně se budeme společně radovat z pohybu spojeného s hudbou.
Detail
3 5
Kytara bez not 8 - 18 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ÚT 15:30-18:30 112018
Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé. Na první hodině budou zájemci rozděleni do skupinek po 3-4 osobách podle toho, jak ovládají své nástroje. Výukové lekce budou půlhodinové, aby hráči mohli mít individuální a intenzivní přístup. V rámci kroužku se cvičí základní akordy a studují doprovody k písním. Převažují lidové, trampské a současné písničky.
Detail
8 18
Co by moje tělo chtělo? 12 - 16 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ČT 15:00-16:30 112020
Osobnostně rozvojový kroužek pro děti a dospívající, ve kterém společně můžeme v pohybu tvořit, co nás napadne, jaké budou aktuální potřeby a na čem se domluvíme. Velmi důležité je pro mě, abychom mezi sebou rozvíjeli komunikaci a vzájemný respekt, a aby každý z účastníků dokázal vnímat své potřeby, dokázal je sdělit, a tak si upevňoval svou hodnotu (např. víc lidí má nápad na hru, domluvíme se, kterou první a kterou následně, případně hru můžeme obměňovat podle dalších nápadů a souhlasů s ostatními). Nemusíme se věnovat jen hrám, můžeme tančit podle hudby i bez hudby, relaxovat, hrát si s naší imaginací, inspirovat se našimi zájmy aj. Kroužek probíhá 1 za 14 dní.

EVA VÉLE je psycholožka a terapeutka s 13letou praxí v práci s dětmi a dospívajícími různých věkových kategorií a zde nabízí kroužek pro osobnostní rozvoj dětí a dospívajících.

Reference na kroužek Tvoření v pohybu:

Mé dceři velmi vyhovovalo, že během kroužku mohla z velké části uvolnit svou stydlivost a mohla se projevovat, jak to zrovna cítila.

Moje dcera je velmi nadšená z kroužku a těší se na příští rok. Vyhovuje jí, že může přinášet své různé nápady.
Detail
12 16
Svobodné tvoření v pohybu 6 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ČT 15:00-16:30 112019
Osobnostně rozvojový kroužek pro děti a dospívající, ve kterém společně můžeme v pohybu tvořit, co nás napadne, jaké budou aktuální potřeby a na čem se domluvíme. Velmi důležité je pro mě, abychom mezi sebou rozvíjeli komunikaci a vzájemný respekt, a aby každý z účastníků dokázal vnímat své potřeby, dokázal je sdělit, a tak si upevňoval svou hodnotu (např. víc lidí má nápad na hru, domluvíme se, kterou první a kterou následně, případně hru můžeme obměňovat podle dalších nápadů a souhlasů s ostatními). Nemusíme se věnovat jen hrám, můžeme tančit podle hudby i bez hudby, relaxovat, hrát si s naší imaginací, inspirovat se našimi zájmy aj. Kroužek probíhá 1 za 14 dní.

EVA VÉLE je psycholožka a terapeutka s 13letou praxí v práci s dětmi a dospívajícími různých věkových kategorií a zde nabízí kroužek pro osobnostní rozvoj dětí a dospívajících.

Reference na kroužek Tvoření v pohybu:

Mé dceři velmi vyhovovalo, že během kroužku mohla z velké části uvolnit svou stydlivost a mohla se projevovat, jak to zrovna cítila.

Moje dcera je velmi nadšená z kroužku a těší se na příští rok. Vyhovuje jí, že může přinášet své různé nápady.
Detail
6 15
Klub foto/video/animace 12 - 20 budova Žluté ponorky
II.p. - foto + mediální klubovna
ÚT 15:00-16:30 114008
Náplní klubu bude realizace vlastních projektů. Účastníci mohou přijít s vlastním nápadem, nebo téma projektu vymyslíme společně. Klub bude probíhat formou konzultací jednou za 14 dní. Na konci školního roku budou projekty prezentovány na veřejnosti.
Účastníci musí být schopni pracovat na projektu samostatně mezi jednotlivými schůzkami. Je tedy nutné, aby měli vlastní fotoaparát, kameru nebo počítač.


Detail
12 20
Počítačový kroužek - Mašov 9 - 12 ZŠ Mašov ČT 12:45-13:30 114009
Kroužek pro děti od 3.třídy! (2.třída pouze po předchozí dohodě)

V kroužku budou děti rozvíjet své dovednosti v práci s textovými a grafickými programy a učit se bezpečně pohybovat na internetu.

(přihlašování spustíme 24.9. ca v 15h.)
Detail
9 12
Výtvarný ateliér - ZŠ Rovensko 9 - 14 ZŠ Rovensko p.Troskami ČT 14:30-16:00 112028
Žasni nad tvořením

Čeká nás dobrodružné objevování toho, jak se můžou některé výtvarné techniky zajímavě a netradičně kombinovat a prolínat. Rozhodně se nebudeme držet jen štětce a pastelky. Sáhneme si např. na jemné hedvábí, nejrůznější přírodniny, zkusíme některý materiál zrecyklovat a využít k další tvorbě. Děti si samozřejmě své výtvory odnesou domů.
Detail
9 14
Hra na flétnu I - Mašov 6 - 7 ZŠ Mašov PO 13:00-14:00 112029
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
6 7
Hra na flétnu II - Mašov 8 - 11 ZŠ Mašov ST 13:00-14:00 112030
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
8 11
Výtvarný kroužek I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov
výtvarná dílna
ČT 12:45-14:15 112031
Budeme se věnovat kreslení, malování, grafice, modelování, zkrátka osaháme si jakýkoliv materiál přírodní i tradiční k výtvarnému tvoření. Cílem je především prožitek z vlastní výtvarné tvorby, rozvíjení fantazie a estetického cítění.
Detail
6 8
KURZ ŠITÍ 01-03/2022 NOVINKA 18 - 99 budova Žluté ponorky
II.p. - technická dílna
ST 18:00-20:00 112033
Máte chuť ušít si jednoduché kousky do svého šatníku na šicím stroji a nevíte, jak na to? Neváhejte a přihlaste se do našeho nového KURZU ŠITÍ. Nejenže se dozvíte něco o šití, ale především, jak si ochočit šicí stroj. Naučíte se drobné úpravy i opravy oděvů, zkusíte si ze starých věcí ušít nové nebo si vytvoříte textilní dekorace do bytu. Kurz je určen pro začátečníky i mírně pokročilé.
Kurz povede Milada Kořínková, zkušená krejčová se sedmiletou praxí v zakázkové krejčovině, která vystudovala uměleckou školu zaměřenou na textilní výrobu. Ráda se s vámi podělí o své zkušenosti a praktické finty, které na youtube nenajdete :). Cena tříměsíčního kurzu 2000 Kč.
Detail
18 99
Podvečení Deskohraní 6 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ÚT 17:00-21:00 114011
Podvečerní hraní pro všechny dospělé i mladé nadšence!
NENÍ TŘEBA SE PŘEDEM HLÁSIT, STAČÍ DORAZIT A SEZNÁMIT SE.
Po pravidelném kroužku se každý týden schází "staří známí" i noví zájemci o svět fantazie, napětí a zábavy naživo...

Brána her je klub zaměřený na moderní deskovky, které pomáhají rozvíjet představivost, logické myšlení, paměť a postřeh. Naučit se tu můžete spolupráci u her kooperativních a únikových.
Třeba tu zjistíte, že strategie není jen vojenská, ale i obchodní a budovatelská. Společenské hry nám přinášejí radost ze společných chvil zábavy i poučení není třeba vždy soupeřit, důležitý je i prožitek a pro tyto příležitosti zde místo i párty hry....
Detail
6 99
Volnočasový klub TORPÉDO 6 - 15 budova Žluté ponorky
přízemí - klub
PO 13:00-17:00
ÚT 13:00-17:00
ST 13:00-17:00
114010
Náplň dle zájmu dětí, možnosti v klubu jsou široké, od fotbálku, hokeje nebo pingpongu, přes deskovky, twister nebo karetní hry, až po DDR dance pad nebo Xbox. Samostatnou kapitolu náplně klubu jsou výtvarné a rukodělné činnosti.
V loňském roce jsme se také často společně věnovali pečení a přípravě studených jídel.
Detail
6 15
Počítačový kroužek - Mašov B 8 - 12 ZŠ Mašov 114012
Kroužek pro děti od 3.třídy! (2.třída pouze po předchozí dohodě)

V kroužku budou děti rozvíjet své dovednosti v práci s textovými a grafickými programy a učit se bezpečně pohybovat na internetu.

(přihlašování spustíme 24.9. ca v 15h.)
Detail
8 12
Pohyb hrou 6 - 10 ZŠ 28. října Turnov ÚT 16:30-18:00 111025
Děti hravou formou rozvíjejí své pohybové schopnosti a učí se nové pohybové dovednosti, především prvky základní gymnastiky.
Detail
6 10
Dance, dance, dance... 6 - 15 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
PO 16:00-18:00 112034
Uzavřená skupina sólových soutěžních tanečníků, kteří se připravují na taneční soutěže. Do této skupiny se nedá přihlásit registrací, je třeba se do ní tanečně vypracovat.
Detail
6 15
KURZ KERAMIKY I 01-03/22 15 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - mineralogická a keramická dílna
PO 17:30-20:30 112036
Tříměsíční kurz keramiky pro dospělé a mládež je vhodný pro všechny, kdo mají chuť rozvíjet svůj talent ve výtvarné tvorbě z keramické hlíny nebo jen relaxovat při tvořivé činnosti. Cena za kurz 2900 Kč.
Detail
15 99
KURZ KERAMIKY II 01-03/22 15 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - mineralogická a keramická dílna
ST 18:00-21:00 112035
Tříměsíční kurz keramiky pro dospělé a mládež je vhodný pro všechny, kdo mají chuť rozvíjet svůj talent ve výtvarné tvorbě z keramické hlíny nebo jen relaxovat při tvořivé činnosti. Cena za kurz 2900 Kč.
Detail
15 99
KURZ HÁČKOVÁNÍ 01-03/2022 14 - 99 budova Žluté ponorky ÚT 19:00-21:00 112037
Zvu vás do světa barevných klubíček, které pomocí háčku proměníme v originální kousky pro obohacení vašeho šatníku. Zhotovíme si jednoduchou technikou šál, top, přehoz, sukni. Nebo větší či menší kabelku, košík apod.. Nebojte se, použijeme základy háčkování, tzn. řetízek, krátký, dlouhý sloupek, polosloupek. Budete překvapení, jaká se z toho mála dá vykouzlit paráda. Cena tříměsíčního kurzu 1650 Kč.
Těším se na vás, Terka.
Detail
14 99
KURZ skateboardingu pro začátečníky II 6 - 18 Areál Maškova zahrada PO 17:00-19:00 111027
Účastníci kurzu se během deseti lekcí seznámí se základní technikou jízdy na skateboardu. Odbourají počáteční strach a naučí se pracovat s rovnováhou. Kurz vede zkušený lektor skateboradingu Sváťa Vorel, který je průkopníkem toho sportu v Turnově a širokém okolí. V samotném začátku se jedná o technicky náročnou disciplínu, jejíž nácvik se neobejde bez pádů. I přes používání ochranných pomůcek je tak potřeba počítat s odřeninami a modřinami.
Povinné vybavení: skateboard, helma, vhodná pevná obuv s nízkou podrážkou. Dále doporučujeme chrániče kolen, loktů a zápěstí. V případě zájmu je možné pořídit výbavu přes lektora kurzu.
Detail
6 18
KURZ KRESBY a MALBY AKRYLEM zač. 4-6/22 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
ČT 17:30-20:30 112044
Tříměsíční výtvarný kurz věnovaný kresbě a malbě FIGURY akrylovými barvami. Kurz je určen pro začátečníky a mládež připravující se na výtvarné školy. Vyzkoušíte si různé přístupy v malbě.
Cena za kurz 3200 Kč.
Detail
14 99
KURZ MALBY AKRYL, OLEJ pokr. 4-6/22 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
ÚT 17:30-20:30 112043
Tříměsíční kurz (duben - červen) pro pokročilé je zaměřen na malbu FIGURY olejovými a akrylovými barvami. Malujeme nejen kopie podle předlohy nebo fotografie, ale také podle skutečnosti. Budeme se zdokonalovat v technice malby dle zadaných tematických celků. Určeno pro absolventy kurzu kresby, malby akrylem a malby olejem.
Cena za kurz 3200 Kč.
Detail
14 99
KURZ MALBY OLEJEM pokr. 04-06/22 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
PÁ 17:30-20:30 112045
Tříměsíční výtvarný kurz pro pokročilé věnovaný malběFIGURY olejovými barvami. Kurz je určen pro absolventy kurzu kresby a malby akrylem. Budeme se zdokonalovat v technice malby dle zadaných tematických celků. Malujeme nejen kopie podle předlohy nebo fotografie, ale také podle skutečnosti. Vyzkoušíte si různé přístupy v malbě.
Cena za kurz 3200 Kč.
Detail
14 99
KURZ KRESBY m.p. + začátečníci 05-06/22 15 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
PO 17:00-19:30 112046
Dvouměsíční kurz (květen-červen)kresby je vhodný také jako příprava pro střední školy.
Naučíte se základy kresby, měření, stínování tužkou.
Na tento kurz navazují další tříměsíční kurzy kresby, ve kterých budete zdokonalovat své dovednosti ve složitějších úkolech. Cena kurzu 1750 Kč.
Detail
15 99
Naši partneři
Geopark Český ráj
DIAS
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT