Kroužky a kurzy, na které se můžete přihlásit

Název Věk Místo Termín Sekce Od Do
Název Věk Místo Termín Sekce
Experimentální tvorba 11 - 15 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
ČT 15:00-17:00 182021
Experimenální tvorba je jedním z výtvarných oborů, který obsáhne asi největší množství technik a materiálů. Setkáte se tady s kresbou, malbou, koláží nebo prostorovou tvorbou a budete mít možnost objevit nástroje a materiály, které by vás běžně ani nenapadlo pro výtvarné dílo použít. Nechte se spolu s námi unášet na vlnách experimentů.
Detail
11 15
KURZ OLEJOMALBY krajinomalba 4-6 2019 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
ÚT 17:30-20:30 182037
Výtvarný kurz pro pokročilé zaměřený na malbu krajiny olejovými barvami. 12 lekcí (cena jedné 3 hodinové lekce 217 Kč)
Detail
14 99
KURZ MALBY AKRYLEM krajinomalba 4-6 2019 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
ČT 17:30-20:30 182038
Výtvarný kurz pro pokročilé věnovaný kresbě a malbě krajiny akrylovými barvami. 12 lekcí (cena jedné 3 hodinové lekce 217 Kč)
Detail
14 99
KURZ FIGURÁLNÍ KRESBY 4-6 2019 14 - 99 pobočka Turnov II - Alešova 1723
ateliér
PÁ 17:30-20:00 182039
Výtvarný kurz pro pokročilé zaměřený na kresbu modelu různými kresebnými prostředky.
12 lekcí (cena jedné 2,5 hodinové lekce 200 Kč)
Detail
14 99
Tvoření v pohybu 7 - 11 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ČT 15:00-16:30 182036
Budeme si hrát s pohybem. Pohybem budeme společně vytvářet vlastní příběhy či zvuky. Případně se necháme vést jiným příběhem, zvukem či hudbou. Naše pohyby budou inspirovány také různými předměty (např. šátky, míčky, stuhy, kaštany)
Průvodcem dětí světem tvořivého pohybu bude zkušená školní psycholožka Eva Véle.
Detail
7 11
Pohybové hry - ZŠ 28. října 6 - 9 ZŠ 28. října Turnov ST 13:30-14:30 181024
Detail
6 9
Angličtina bez učebnic - Hrubá skála 7 - 9 ZŠ Hrubá skála ST 13:00-13:50 184010
Hravou a kreativní formou procvičovaná znalost angličtiny s přihlédnutím na probranou nebo právě probíranou látku ve škole.
Cílem kroužku není jazyk "naučit", ale pochopit, procvičit a umět použít.
Detail
7 9
Orientační běh - II 9 - 14 Sportovní hala TJ Turnov a okolí (Skálova ul.) ÚT 16:00-17:30 181023
Kroužek je určen pro děti, které již ovládají základy orientačního běhu. Součástí kroužku je i všeobecná sportovní příprava. Kroužek spolupracuje s oddílem OB TJ Turnov a je možné se účastnit, závodů, soustředění i jiných akcí. V případě zájmu o orientační běh je novým zájemcům určen Orientační běh - I.
Detail
9 14
Volnočasový klub TORPÉDO 6 - 18 budova Žluté ponorky PO 13:00-18:00
ÚT 13:00-18:00
ST 13:00-18:00
ČT 13:00-17:00
184009
Náplň dle zájmu dětí, možnosti v klubu jsou široké, od fotbálku, hokeje, pingpong, přes deskovky, karetní hry, výtvarné činnosti, až po DDR dance pad nebo Xbox.
Detail
6 18
Orientační běh - I 8 - 14 Sportovní hala TJ Turnov a okolí (Skálova ul.) ČT 16:00-18:00 181022
Náplní sportovního kroužku je získání základních dovedností k pohybu s mapou v přírodě. Děti se naučí orientovat v neznámém terénu, získají dovednosti práce s mapou a buzolou, naučí se chovat k přírodě a spolupracovat s kamarády. Součástí je i všeobecná sportovní příprava. Kroužek spolupracuje s oddílem OB TJ Turnov a je možné se účastnit, závodů, soustředění i jiných akcí.
Detail
8 14
Rybářský kroužek 10 - 15 ZŠ Žižkova Turnov
ostatní
ČT 16:00-17:30 181011
SRAZ před první lekcí je v 16:00 na autobusové zastávce u ZŠ Žižkova, lektor si zde děti převezme.

Rybářský kroužek MO Turnov, při Žluté Ponorce v Turnově, je zaměřený na děti a mládež, které mají rádi rybářský sport a pobyt v přírodě. Našim společným cílem bude seznámit mladé rybáře a rybářky se základy rybolovné techniky a poznáváním a anatomií ryb. Součástí náplně budou praktická cvičení, montáže, DVD atd. Obeznámíme se s Rybářským řádem a Stanovami ČRS. Kroužek bude ukončen závěrečnou zkouškou, kde úspěšný rybář nebo rybářka získá povolenku k lovu ryb.
Petrův zdar.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Detail
10 15
Počítačový kroužek - Mašov 8 - 10 ZŠ Mašov ČT 13:30-14:15 184002
V kroužku budou děti rozvíjet své dovednosti v práci s textovými a grafickými programy a internetem.
Detail
8 10
Výtvarný kroužek II - Mašov 9 - 11 ZŠ Mašov ST 13:30-15:00 182030
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření. Cílem není pouze výsledek, ale hlavně prožitek z vlastní výtvarné tvorby.
Detail
9 11
Výtvarný kroužek I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov ST 13:00-14:30 182029
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření. Cílem není pouze výsledek, ale hlavně prožitek z vlastní výtvarné tvorby.
Detail
6 8
Hra na flétnu II - Mašov 9 - 11 ZŠ Mašov ST 12:45-13:30 182028
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
9 11
Hra na flétnu I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov ÚT 11:35-12:20 182027
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
6 8
Pohybové hry II 8 - 12 ZŠ Žižkova Turnov
tělocvična
ST 13:30-15:00 181006
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu obuv se světlou podrážkou.
Detail
8 12
Pohybové hry I 6 - 7 ZŠ Žižkova Turnov
tělocvična
ÚT 12:00-13:30 181005
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 7
Kytara bez not - začátečníci 8 - 13 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 24
ÚT 15:30-16:30 182025
Členové kroužku si cvičí základní akordy a studují doprovody k písním. Převažují lidové, trampské a současné písničky.
Detail
8 13
Kytara bez not - pokročilí 8 - 15 budova Žluté ponorky ÚT 16:30-17:30 182026
Členové kroužku si cvičí základní akordy a studují doprovody k písním. Převažují lidové, trampské a současné písničky.
Detail
8 15
Základy bruslení I 6 - 12 Zimní stadion Turnov PÁ 13:45-14:45 181021
Chceme naučit děti užívat si pohyb na ledě, postupně odbourávat obavy z bruslí a nejistotu při jízdě. Zároveň se zdatnější bruslaři budou rozvíjet v dalších dovednostech pod vedením pedagoga Žluté ponorky. Kroužek bude svoji náplní určen pro začátečníky a mírně pokročilé.
Detail
6 12
Včelařský kroužek 8 - 88 pobočka Turnov II + okolí ST 15:30-17:00 183006
Cílem kroužku je výuka a propagace včelařství. Kroužek je určen nejen pro mládež, ale mohou ho navštěvovat i zájemci o včely a včelaření z řad dospělých.
Převážná většina schůzek bude probíhat na výukovém včelíně, pouze v zimním období budeme fungovat v prostorách Pobočky Žluté ponorky na Turnově II.
Náplň kroužku je i výborné doplnění školní výuky - na životě včel lze představit mnoho přírodních a fyzikálních zákonitostí.
Čeká vás především:
- seznámení se životem včel, jejich biologií a chovem
- včelí produkty a jejich zpracování
- praktická činnost včelaře během roku (příprava rámků, medobraní, krmení, léčení)

VÝUKOVÝ VČELÍN je objekt v areálu bývalého depa ČD v Turnově v ulici Za viaduktem. Objekt je výhodně umístěn mimo zástavbu mezi poli a zahrádkářskou kolonií, dostupný pěšky cca 15 minut chůze od dopravního terminálu
v Turnově.
Detail
8 88
Florbalová přípravka 6 - 8 Sportovní hala TJ Turnov (Skálova ul.)
tělocvična
ÚT 14:30-16:00 181008
Florbalová přípravka bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem.
Detail
6 8
Klub křesťanského dorostu 10 - 15 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 26 (nocleh)
ČT 17:00-19:00 183005
Jedná se o otevřený klub pod Žlutou ponorkou. Náplň bude kromě her a zábavyn i tematicky zaměřena (specifické hry, krátký biblický výklad, skupinová diskuze občas i společné zpívání). Rádi bychom také zvali na setkání různé zajímavé hosty.

Jsme parta lidí, kteří připravují programy pro děti nejen z Turnova ve věku 10 - 15 let. Naším cílem je přispívat k výchově ve smyslu biblických a křesťanských zásad, jakkoli víme, že těžiště výchovy leží vždy v rodině. Chceme vytvářet prostředí pro zdravý osobní rozvoj a respekt k odlišnostem různých společenství křesťanů v našem okolí. Sami jsme členy více církví, jak katolické, tak různých protestantských.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Detail
10 15
Základy plavání 11 - 16 městský bazén Výšinka PO 15:00-16:00 181010
Náplní kroužku jsou základní techniky nácviku plavání, plavecké a vodní hry.
Kroužek je určen také pro neplavce (podmínkou účasti je jakýmkoli způsobem uplavat alespoň 6 metrů.)

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
11 16
Šachový kroužek 9 - 14 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ST 14:00-15:30 181002
Šachy přispívají rozvoji celkového myšlení - je to hra králů. Šachový kroužek se pravidelně schází ve své herně a jeho členové se zdokonalují ve hře. Může sloužit jako dodatečný trénink kroužku na který děti už chodí ve škole. Žáci s hlubším zájmem se mohou následně stát členy ŠK Zikuda Turnov a jezdit na turnaje s klubem.
Detail
9 14
Street dance 7 - 12 pobočka Turnov II - Alešova 1723 PO 17:00-18:00 181019
Kateřina tancuje přes 12 let, je členkou skupiny UNITED RHYTHM dancers.
Učí hip hop ,dancehall, house dance celkem se to nazývá "street dance".

Tancovat s námi můžete již od 7 let v nově začínajícím kroužku. Horní věková hranice závisí na tom, jak se vytvoří taneční skupina. S jednotlivými skupinami United rhythm dancers tvoříme taneční choreografie a prezentuje se s nimi na různých akcích.

---------------------
Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace. Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní osobní styl. Improvizace je základem většiny pouličních tanců, i když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky, smíšené právě s improvizací.
Detail
7 12
Sportovní kroužek II - Mašov 9 - 11 ZŠ Mašov PO 13:00-14:30 181014
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu je nutná obuv se světlou podrážkou.
Detail
9 11
Sportovní kroužek I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov ÚT 13:00-14:30 181013
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu je nutná obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 8
Pohybové hry - Turnov II 6 - 8 Sportovní hala TSC Turnov II ČT 13:00-14:00 181004
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her a základy atletiky. Děti si vyzkouší Florbal, Futsal, i další halové sportovní hry. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Do haly obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 8
Pohybové hry - Hrubá Skála 7 - 10 ZŠ Hrubá skála ČT 14:30-15:30 181016
Všeobecná sportovní průprava, pohybové hry a cvičení
Velká část lekcí kroužku se bude odehrávat venku. Je nutné, aby děti byly vždy připraveny na venkovní variantu (i v zimně).
Detail
7 10
Pohybová průprava - judo 7 - 11 Sportovní hala TSC Turnov II ÚT 14:00-15:00 181001
Děti se zábavnou formou seznamují se základními gymnastickými a judistickými prvky. Na kroužku je dále rozvíjena jejich pohybová všestrannost.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
7 11
Historický šerm - LARP 10 - 15 ZŠ 28. října Turnov
tělocvična
ST 16:30-18:00 181003
Cílem kroužku je seznámení s uměním historického šermu a základních bojových technik, seznámení s rytířskou ctí a mravy. Dále výroba měkčených zbraní - larp a výroba dobových kostýmů. Vrcholem našeho snažení bude závěrečné vystoupení. Pro šerm budou používány měkčené zbraně, jež jsou hojně
k vidění na různých LARPových bitvách. K samotné zkratce LARP - Live Action Role Playing (volně přeloženo živé hraní rolí). Dále se budeme učit samotnému role playingu (hraní rolí) tzn., že se budeme učit podat nějaký "herecký" výkon např.: hlasité a srozumitelné mluvení ve vystoupeních (žádné dlouhé texty nazpaměť). Pokud to podmínky umožní, bude vyvrcholením závěrečné vystoupení.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
10 15
Florbalový kroužek 9 - 13 ZŠ 28. října Turnov
tělocvična
ÚT 15:30-16:30 181007
Chlapci se seznamují se základy florbalu, věnují se nácviku herních strategií, obrany a útoku. Připravují se na meziškolní zápasy a turnaje, soutěží o nejlepšího střelce a o nejlepšího brankáře.
Detail
9 13
Florbalová přípravka II - Mašov 6 - 10 Sokolovna Mašov ČT 16:00-17:00 181015
Florbalová přípravka bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem. Děti mohou nadále pokračovat ve florbalovém oddílu TJ Turnov.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK
Detail
6 10
Florbal - elévové 8 - 10 Sportovní hala TJ Turnov (Skálova ul.) ČT 14:30-16:00 181009
Děti herní formou navazují na získané dovednosti v přípravce, kroužek je však otevřen i nově příchozím. Při zaregistrování do oddílu florbalu TJ Turnov již děti jezdí na ligové turnaje a mohou se účastnit dalších tréninků oddílu florbalu.
Detail
8 10
PARKOUR - začátečníci 7 - 13 Sportovní hala TSC Turnov II PÁ 14:00-15:00 181017
Z DŮVODU VELKÉHO ZÁJMU NOVÉ PŘIHLÁŠKY JIŽ NEPŘIJÍMÁME. Náhradníky budeme oslovovat podle možností nově domluvené skupiny mírně pokročilých a případných odhlášek.

---------------------

Chceš se naučit ovládat své tělo a získat fyzickou a psychickou odolnost? Přijď mezi nás!

Trénink, kde se naučíš spoustu nových věcí a zažiješ zábavu jako nikde. To všechno pod vedením profesionálních trenérů, kteří s toutou disciplínou mají letité zkušenosti!

Během 16ti lekcí za pololetí předají trenéři zkušenosti, které nasbírali za uplynulé roky a pomůžou ti v tvém rozvoji. Mimo jiné tě naučíme techniku přeskoku a akrobatických prvků.

Tréninky vedou profesionalní trenéři z Obstacle Movement, kteří mají s touto disciplínou léta zkušeností.
--------------
Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek, které se v cestě vyskytnou, jako kdyby šlo o stav ohrožení - chcete se pohybovat takovým způsobem, za použití jakéhokoliv pohybu, který vám pomůže dostat se od/k někomu/něčemu.
Detail
7 13
PARKOUR - pokročilí 11 - 20 pobočka Turnov II - Alešova 1723 PÁ 15:30-16:30 181018
Chceš pokročit v ovládání svého těla? Zabýváš se parkourem individuálně? Chceš se posunout dál? Ukážeš nám jak jsi daleko a dohodnem se na obsahu tréninku!

Během 16ti lekcí za pololetí předají trenéři zkušenosti, které nasbírali za uplynulé roky a pomůžou ti v tvém rozvoji. Tréninky vedou profesionalní trenéři z Obstacle Movement, kteří mají s touto disciplínou léta zkušeností a patří mezi českou špičku.
--------------
Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek, které se v cestě vyskytnou, jako kdyby šlo o stav ohrožení - chcete se pohybovat takovým způsobem, za použití jakéhokoliv pohybu, který vám pomůže dostat se od/k někomu/něčemu.
Detail
11 20
Creative-audio kroužek 10 - 99 budova Žluté ponorky + okolí Turnova PO 16:00-18:00 184007
Co nás bude zajímat? Střih a úprava zvukových nahrávek, tvorba syntetických zvuků, nahrávání life zvuků, mluveného slova nebo hudby. Účastníci si postupně vyzkoušejí kvalitní záznam na mikrofon, odstranění šumů, nepotřebných částí záznamu apod. Seznámí se s prací se stopami zvukové nahrávky, mícháním zvuku a post synchrony. Nahrávat budeme jak v uzavřeném prostoru, tak ve volné přírodě. Kroužek povede hudební dramaturg Kulturního centra Turnov Karel Šírek.
Detail
10 99
Keramika II 9 - 15 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ÚT 15:30-17:00 182023
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou hotová dílka, kterými mohou potěšit své blízké.
Detail
9 15
Keramika I 7 - 11 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ÚT 13:30-15:00 182022
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou hotová dílka, kterými mohou potěšit své blízké.
Detail
7 11
Fotokroužek 10 - 15 budova Žluté ponorky
II.p. - foto + mediální klubovna
ČT 15:00-17:00 184001
Seznámení s analogovým a digitálním zhotovováním fotografií. Dále budeme upravovat a třídit fotografie v počítači, seznámíme se s tiskem fotografií
a výstavnictvím. Velký důraz bude kladen na praktické dovednosti při pořizování fotografií v interiéru a exteriéru. Výstupem bude průběžné hodnocení v kolektivu kroužku a 2x výstava v prostorách Žluté ponorky. V ceně jsou alespoň dvě velkoformátové fotografie na výstavu.
Detail
10 15
BRÁNA HER 8 - 66 budova Žluté ponorky
přízemí - klub
ÚT 13:30-16:00 184003
Klub zábavné logiky a deskových her - je zaměřený na moderní deskovky, které pomáhají rozvíjet u dětí od nejútlejšího věku motoriku, vědomosti, paměť a postřeh. Školáci bez rozdílu věku zde mohou zdokonalovat logické myšlení u SMART her pro jednoho hráče nebo u abstraktních her pro 2 hráče. Soupeřit v manuální zručnosti u dovednostních her. Naučit se spolupráci u her kooperativních a únikových. Zjistí, že strategie není jen vojenská, ale i obchodní a budovatelská. Společenské hry nám přinášejí radost ze společných chvil zábavy i poučení není třeba vždy soupeřit, důležitý je i prožitek a pro tyto příležitosti zde místo i párty hry....

Klub je podpořen projektem OP VVV Evropské unie, takže pro tento a příští školní rok se neplatí žádný poplatek!
Detail
8 66
Výtvarný kroužek II B 11 - 18 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ST 16:00-18:00 182004
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
11 18
Výtvarný kroužek II A 11 - 18 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
PO 16:00-18:00 182003
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
11 18
Výtvarný kroužek I B 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ST 13:30-15:30 182002
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
6 10
Výtvarný kroužek I A 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
PO 13:30-15:30 182001
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
6 10
Tvořínek II A - pobočka Turnov II 8 - 11 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
PO 14:30-16:00 182011
kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
8 11
Tvořínek I B - pobočka Turnov II 6 - 7 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
ST 13:00-14:30 182014
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
6 7
Tvořínek I A - pobočka Turnov II 6 - 7 pobočka Turnov II - Alešova 1723
výtvarná dílna
PO 13:00-14:30 182010
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
6 7
Taneční skupina Keltský tygr 15 - 60 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
PÁ 17:00-19:00 182018
Taneční skupina dospělých se věnuje irskému tanci.
Detail
15 60
Přírodovědný a mineralogický kroužek 11 - 18 budova Žluté ponorky + okolí Turnova
přízemí - mineralogická a keramická dílna
PO 14:30-16:30 183003
Vedle znalostí o horninách a minerálech nelze opomenout geologický vývoj Země a vývoj života na Zemi, o kterém svědčí zkameněliny. Český ráj má ideální terén pro zkoumání zajímavostí o složení a vzniku skalních útvarů.
Čeká vás především:
- hledání a určování minerálů, nerostů a zkamenělin přímo v terénu
- broušení a úpravy některých polodrahokamů
- pokusy a modelování geolog. pochodů (vznik pískovců, sopečná činnost, eroze)
Detail
11 18
Na křídlech poezie 14 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ČT 19:00-21:00 182020
Literárně-výtvarná dílna pro všechny pro všechny, které oslovuje Múza poezie. Představíme si tvorbu vybraných autorů a sami vyzkoušíme různé způsoby tvůrčího vyjadřování (i s přesahem do výtvarné sféry). Pojďme společně objevovat neprozkoumané oblasti, hrát si se slovy, s významy, s tóny, s barvami a materiály. Pokud vás zajímá, na jakých křídlech letí vaše poezie, jste vítáni. Setkání 1 za 14 dní.
Termíny setkání: 11.10., 8.11., 13.12., 10.1., 14.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.
Detail
14 99
Mlsná vařečka - kroužek vaření 10 - 15 ZŠ Skálova Turnov
cvičná kuchyně
ČT 15:30-17:00 182006
Kroužek seznámí děti s praktickou přípravou pokrmů ze studené i teplé kuchyně. Vařit budeme nejenom "českou klasiku", ale seznámíme se i s méně tradičními surovinami a naučíme se, jak z nich připravit rychlé, chutné a zdravé pokrmy. Čekat nás bude např. Hruškové překvapení, Červená housenka, Salát pro piráty, Cuketové řezy, Bramborová pizza, Knedlíky s překvapením, Papriky kus-kusky aj. Všechny recepty budou děti průběžně zapisovat a vytvoří si svoji "První kuchařku". Kromě praktické části se budeme trochu zabývat také teorií - seznámíme se se zásadami výběru potravin a nakupování, vysvětlíme si, co znamenají údaje na obalech potravin, řekneme si jak se sestavuje vyvážený jídelníček, co je to etiketa stolování a která jídla mají rádi jinde ve světě. Teoretická část bude doplňována zábavnými pracovními listy. VÝUKA PROBÍHÁ JEDNOU ZA 14 DNÍ !
Detail
10 15
Mineralogický kroužek B 8 - 10 budova Žluté ponorky ČT 15:00-16:30 183001
Základní běh mineralogického kroužku s novým vedoucím, který vede Geopark Český ráj o.p.s.
Náplň: hledání, poznávání a určování nerostů a minerálů přímo v terénu. Broušení a úpravy nalezených i dodaných polodrahokamů s možností sestavit si vlastní sbírku.
Pokusy v rekonstruované mineralogické dílně i v exteriéru.
Detail
8 10
Mineralogický kroužek A 8 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - mineralogická a keramická dílna
ÚT 15:00-16:30 183002
Základy broušení a úpravy polodrahokamů. Hledání, poznávání a určování nerostů a minerálů přímo v terénu. Nástin vývoje života na Zemi, o kterém svědčí zkameněliny.
Tradiční pokusy: faraonovy hadi, sopka na stole a další...
Detail
8 10
Keramika III 7 - 12 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ST 13:00-14:30 182013
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou hotové výrobky.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní, děti jsou rozděleny do dvou skupin.
Detail
7 12
Irské tance - začátečníci 6 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ÚT 16:00-17:00 182016
Kroužek irských tanců je určen pro chlapce a dívky I. a II. stupně ZŠ. Jedná se o tanec skupinový, založený na práci nohou. Tančí se s rovnými zády
a na špičkách. Zapojíme celé tělo, naučíme se tančit lidové tance a vlastní choreografie. Našim cílem zůstane především radost z pohybu. Dle možností se účastníme různých vystoupení.
Účast na vystoupeních nelze nárokovat. O tom, kdo vystupuje, rozhodují vedoucí na základě účasti na pravidelných trénincích, připravenosti dítěte či jiných okolnostech.
Detail
6 15
Irské tance - pokročilí 7 - 18 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ÚT 17:00-18:00 182015
ZÁPIS DO SKUPINY POKROČILÝCH MOŽNÝ AŽ PO SOUHLASU VEDOUCÍ.
Kroužek irských tanců je určen pro chlapce a dívky I. a II. stupně ZŠ. Jedná se o tanec skupinový, založený na práci nohou. Tančí se s rovnými zády a na špičkách. Zapojíme celé tělo, naučíme se tančit lidové tance a vlastní choreografie. Našim cílem zůstane především radost z pohybu. Dle možností se účastníme různých vystoupení.
Účast na vystoupeních nelze nárokovat. O tom, kdo vystupuje, rozhodují vedoucí na základě účasti na pravidelných trénincích, připravenosti dítěte či jiných okolnostech.
Detail
7 18
Hrátky s textilem - Ponorka 7 - 12 budova Žluté ponorky
II.p. - technická dílna
ST 15:00-16:30 182005
V kroužku si budeme hrát se vším co souvisí s nitěmi, vlnou, bavlnkami, provázky, textilem, pleteninou... Budeme se zde věnovat drhání (náramky na ruce), vyšívání (základní stehy, různé výšivky) i šití (jednoduché výrobky, např. taštička na mobil). Zkusíme si barvení a zdobení textílií (potisk, malování, batika). Jukneme také na pletení (základní pletení, vytvoření bambule) a háčkování (kytičky, dečky). Zkusíme si tkaní gobelínů. Náročnost bude úměrná zkušenostem a věku účastníků.
Detail
7 12
Dramatický kroužek 10 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ST 16:30-18:00 182017
V kroužku jde hlavně o amatérské divadlo, jehož výsledek může být nadmíru profesionální.
Naučíme se verbální i neverbální komunikaci, pohyb po jevišti, vyzkoušíme si improvizaci a přednes poezie. Navštívíme jiný soubor amatérského divadla, zúčastníme se divadelní dílny, vyrazíme na inspirativní představení, ale hlavně budeme hrát :)
Nazkoušíme divadelní hru, na které se děti budou podílet autorsky a se kterou se přihlásíme na přehlídku amatérského divadla.

Kroužek není jen pro ty, kteří mají zkušenosti s divadlem a nebojí se vystupovat na veřejnosti, ale i pro ty, které divadlo láká a bojí se, že neumí mluvit, mají trému apod.. V divadle jsou role různého charakteru
a každý si může najít tu svou.
Detail
10 15
Astronomický kroužek 10 - 18 Gymnázium Turnov ST 17:00-18:30
NE 15:00-17:00
183004
Tradiční kroužek navázaný na činnost turnovské hvězdárny probíhá podobným stylem, jako v roce 2017/2018.
V učebně na gymnáziu se účastníci zabývají astronomií a kosmonautikou zábavnou formou s využitím výpočetní techniky. Martin Gembec zde účastníky vede tak, aby jim výuka přišla přirozená a hravá, ale aby našli cestu i k pozdějším pozorováním oblohy. Ta však nejsou podmínkou a není nutné být znalcem v oboru.

Dále je možno využít jednou měsíčně návštěvy hvězdárny, kde se vám bude věnovat Aleš Majer. Hvězdárna je otevřena vždy první neděli v měsíci.

Vážení rodiče,
z důvodu, že jsem Jablonečák, probíhají se mnou schůzky pouze jednou měsíčně, nicméně věříme, že ostatní program na hvězdárně a zvláště pozorovací akce nabídnou zpestření programu.
Tato krásná věda, vzhledem k závislosti na počasí, nemůže být vázána jen na pravidelný program schůzek. Díky tomu, že je na hvězdárně každou první neděli v měsíci kolega Aleš Majer, mají účastníci kroužku nadstandardní možnost využívat návštěv hvězdárny a i se dozvědět něco nad rámec služeb veřejnosti.

Někdy se na hvězdárně vyskytujeme i mimo uvedené dny, protože je jasno, nebo protože je akce pro veřejnost. Nezapomeňte se proto přeptat nebo sledovat web http://hvezdarna.turnov.cz

O našich setkáních a akcích na hvězdárně a v okolí budete tedy dostávat informace e-mailem a je třeba s tím počítat a kontakt předat.

Martin Gembec, ZŠ Rýnovice
Detail
10 18
Angličtina bez učebnic II. 10 - 14 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
PO 15:45-16:45 184005
Hravou a kreativní formou procvičovaná znalost angličtiny s přihlédnutím na probranou nebo právě probíranou látku ve škole.
Cílem kroužku není jazyk "naučit", ale pochopit, procvičit a umět použít.
Detail
10 14
Angličtina bez učebnic I. 8 - 10 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
PO 14:30-15:30 184004
Hravou a kreativní formou procvičovaná znalost angličtiny s přihlédnutím na probranou nebo právě probíranou látku ve škole.
Cílem kroužku není jazyk "naučit", ale pochopit, procvičit a umět použít.
Detail
8 10
"English tea" o páté 17 - 99 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
PO 17:00-18:00 184006
ENGLISH TEA O PÁTÉ...
převážně konverzační odpolední lekce na předem připravená témata z anglicky psaného textu zpestřené krátkým procvičením gramatiky.
Témata budou zasílána předem, texty budou jednoduché - na úrovni mírně pokročilí.

Kurz je určen pro malou skupinu 4 - 6 účastníků, takže půjde skutečně o individuální přístup.
Detail
17 99
Naši partneři
SFS Intec
Partners market Turnov
Pekárna Mikula
Crytur
Juta
Visegrad fund
Grupo Antolin Turnov
Euroregion Nisa