Kroužky a kurzy, na které se můžete přihlásit

Název Věk Místo Termín Sekce Od Do
Název Věk Místo Termín Sekce
KURZ MALBY OLEJ. BARVAMI 4-6 2018 14 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ÚT 17:30-20:30 172035
Výtvarný kurz (3 měsíce - 13 lekcí po 3 hodinách). Kurz vám pomůže pochopit výtvarné myšlení, barevnou kompozici a barevné spektrum ve výtvarné tvorbě. Naučíme vás technice malby olejovými barvami. Určeno pro pokročilé.
Detail
14 99
KURZ KRESBY mírně pokročilí 5-6 2018 14 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
PÁ 17:30-19:30 172037
Detail
14 99
KURZ FIGURÁLNÍ KRESBY začátečníci 2018 14 - 99 budova Žluté ponorky
přízemí - velký sál
ČT 17:30-19:30 172036
Detail
14 99
Angličtina dospěláci "English tea" 17 - 99 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ÚT 16:30-17:30 174017
ENGLISH TEA O PÁTÉ...
převážně konverzační odpolední lekce na předem připravená témata z anglicky psaného textu zpestřené krátkým procvičením gramatiky.
Témata budou zasílána předem, texty budou jednoduché - na úrovni mírně pokročilí.

Kurz je určen pro malou skupinu 4 - 6 účastníků, takže půjde skutečně o individuální přístup.
Detail
17 99
Základy plavání 11 - 16 městský bazén Výšinka PO 15:00-16:00 171010
Náplní kroužku jsou základní techniky nácviku plavání, plavecké a vodní hry.
Kroužek je určen také pro neplavce.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
11 16
Základy bruslení II - pokročilí 6 - 12 Zimní stadion Turnov PÁ 13:45-14:45 171033
Chceme naučit děti užívat si pohyb na ledě, postupně odbourávat obavy z bruslí a nejistotu při jízdě. Zároveň se zdatnější bruslaři budou rozvíjet v dalších dovednostech pod vedením pedagoga Žluté ponorky. Po rozpuštění ledové plochy na zimním stadionu proběhnou následně 3-4 lekce na inline bruslích

Vzhledem k zahájení provozu zimního stadionu bude kroužek začínat na konci října úvodní schůzkou, která může a nemusí být ještě na ledě. Bude záležet na dokončení a předání stavby Městu Turnov. Každopádně se bude od listopadu do dubna bruslit a na jaře od ukončení provozu ledové plochy do června provozovat pohybová a herní průprava na suchu (za děště hala, jinak venkovní plochy areálu Maškovka).
Detail
6 12
Výtvarný kroužek II C 10 - 18 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ÚT 16:00-18:00 172029
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
10 18
Výtvarný kroužek II B 10 - 18 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ST 16:00-18:00 172026
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
10 18
Výtvarný kroužek II A 10 - 18 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
PO 16:00-18:00 172025
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
10 18
Výtvarný kroužek II - Mašov 8 - 11 ZŠ Mašov ST 13:30-14:30 172024
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření. Cílem není pouze výsledek, ale hlavně prožitek z vlastní výtvarné tvorby.
Detail
8 11
Výtvarný kroužek I B 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
ST 13:30-15:30 172023
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
6 10
Výtvarný kroužek I A 6 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - výtvarná dílna
PO 13:30-15:30 172022
Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.
Detail
6 10
Výtvarný kroužek I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov ST 13:00-14:30 172021
Kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření. Cílem není pouze výsledek, ale hlavně prožitek z vlastní výtvarné tvorby.
Detail
6 8
Všeobecná sportovní příprava 6 - 10 budova Žluté ponorky + okolí Turnova ČT 16:30-17:30 171025
Pokud počasí umožňuje, budou veškeré tréninky venku.
veskeré aktuální info na:
www.sportovnipripravaprodeti.webnode.cz
Detail
6 10
Volnočasový klub TORPÉDO 6 - 18 budova Žluté ponorky PO 13:00-18:00
ÚT 13:00-18:00
ST 13:00-18:00
ČT 13:00-17:00
174007
Náplň dle zájmu dětí, možnosti v klubu jsou široké, od fotbálku, hokeje, pingpong, přes deskovky, karetní hry, výtvrané činnosti, až po DDR dance pad nebo Xbox.
Detail
6 18
Tvořínek B - ZŠ Alešova 6 - 10 ZŠ Alešova - Turnov II PO 14:30-16:00 172019
kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
6 10
Tvořínek A - ZŠ Alešova 6 - 10 ZŠ Alešova - Turnov II PO 13:00-14:30 172018
kreslení, malování, grafika, modelování, zkrátka využíváme jakýkoliv materiál přírodní i jiný k výtvarnému tvoření, cílem není jen výsledek, ale hlavně prožitek...
Detail
6 10
Taneční skupina Keltský tygr 15 - 60 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
PÁ 17:00-19:00 172002
Taneční skupina dospělých se věnuje irskému tanci.
Detail
15 60
Šachový kroužek 9 - 14 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ST 14:00-15:30 171002
Šachy přispívají rozvoji celkového myšlení - je to hra králů. Šachový kroužek se pravidelně schází ve své herně a jeho členové se zdokonalují ve hře. Může sloužit jako dodatečný trénink kroužku na který děti už chodí ve škole. Žáci s hlubším zájmem se mohou následně stát členy ŠK Zikuda Turnov a jezdit na turnaje s klubem.
Detail
9 14
Sportovní kroužek II - Mašov 9 - 11 ZŠ Mašov PO 13:00-14:30 171028
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu je nutná obuv se světlou podrážkou.
Detail
9 11
Sportovní kroužek I - Mašov 6 - 8 ZŠ Mašov ÚT 13:00-14:30 171027
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu je nutná obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 8
Rybářský kroužek 10 - 15 ZŠ Žižkova Turnov
ostatní
ČT 16:00-17:30 171018
Rybářský kroužek MO Turnov, při Žluté Ponorce v Turnově, je zaměřený na děti a mládež, které mají rádi rybářský sport a pobyt v přírodě. Našim společným cílem bude seznámit mladé rybáře a rybářky se základy rybolovné techniky a poznáváním a anatomií ryb. Součástí náplně budou praktická cvičení, montáže, DVD atd. Obeznámíme se s Rybářským řádem a Stanovami ČRS. Kroužek bude ukončen závěrečnou zkouškou, kde úspěšný rybář nebo rybářka získá povolenku k lovu ryb.
Petrův zdar.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Detail
10 15
Přírodovědný a mineralogický kroužek 11 - 18 budova Žluté ponorky + okolí Turnova
přízemí - mineralogická dílna
PO 15:00-17:00 173003
Vedle znalostí o horninách a minerálech nelze opomenout geologický vývoj Země a vývoj života na Zemi, o kterém svědčí zkameněliny. Český ráj má ideální terén pro zkoumání zajímavostí o složení a vzniku skalních útvarů.
Čeká vás především:
- hledání a určování minerálů, nerostů a zkamenělin přímo v terénu
- broušení a úpravy některých polodrahokamů
- pokusy a modelování geolog. pochodů (vznik pískovců, sopečná činnost, eroze)
Detail
11 18
Pohybové hry II 8 - 12 ZŠ Žižkova Turnov
tělocvična
ST 13:30-15:00 171006
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu obuv se světlou podrážkou.
Detail
8 12
Pohybové hry I 6 - 7 ZŠ Žižkova Turnov
tělocvična
ST 12:00-13:30 171005
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Pro tělocvičnu obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 7
Pohybové hry - Turnov II 6 - 8 Sportovní hala TSC Turnov II ČT 13:00-14:00 171004
Tento kroužek rozšiřuje aktivitu školní tělesné výchovy o další prvky pohybových her a základy atletiky. Děti si vyzkouší Florbal, Futsal, i další halové sportovní hry. Děti mají být vybavené sportovním oblečením a ortopedicky nezávadnou obuví. Do haly obuv se světlou podrážkou.
Detail
6 8
Pohybové hry - Hrubá Skála 7 - 10 ZŠ Hrubá skála ST 15:30-16:30 171036
Všeobecná sportovní průprava, pohybové hry a cvičení
Velká část lekcí kroužku se bude odehrávat venku. Je nutné, aby děti byly vždy připraveny na venkovní variantu (i v zimně).
Detail
7 10
Pohybová průprava - judo 7 - 11 Sportovní hala TSC Turnov II ÚT 13:30-15:00 171001
Děti se zábavnou formou seznamují se základními gymnastickými a judistickými prvky. Na kroužku je dále rozvíjena jejich pohybová všestrannost.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
7 11
Počítačový kroužek - Mašov 8 - 10 ZŠ Mašov ČT 13:30-14:15 174004
V kroužku budou děti rozvíjet své dovednosti v práci s textovými a grafickými programy a internetem.
Detail
8 10
Mlsná vařečka - kroužek vaření 10 - 15 ZŠ Skálova Turnov
cvičná kuchyně
ČT 15:00-16:30 172017
Kroužek seznámí děti s praktickou přípravou pokrmů ze studené i teplé kuchyně. Vařit budeme nejenom "českou klasiku", ale seznámíme se i s méně tradičními surovinami a naučíme se, jak z nich připravit rychlé, chutné a zdravé pokrmy. Čekat nás bude např. Hruškové překvapení, Červená housenka, Salát pro piráty, Cuketové řezy, Bramborová pizza, Knedlíky s překvapením, Papriky kus-kusky aj. Všechny recepty budou děti průběžně zapisovat a vytvoří si svoji "První kuchařku". Kromě praktické části se budeme trochu zabývat také teorií - seznámíme se se zásadami výběru potravin a nakupování, vysvětlíme si, co znamenají údaje na obalech potravin, řekneme si jak se sestavuje vyvážený jídelníček, co je to etiketa stolování a která jídla mají rádi jinde ve světě. Teoretická část bude doplňována zábavnými pracovními listy.
Detail
10 15
Mineralogický kroužek B 8 - 10 budova Žluté ponorky ČT 15:00-16:30 173002
Základy broušení a úpravy polodrahokamů. Hledání, poznávání a určování nerostů a minerálů přímo v terénu. Nástin vývoje života na Zemi, o kterém svědčí zkameněliny.
Detail
8 10
Mineralogický kroužek A 8 - 10 budova Žluté ponorky
přízemí - mineralogická dílna
ÚT 15:00-16:30 173001
Základy broušení a úpravy polodrahokamů. Hledání, poznávání a určování nerostů a minerálů přímo v terénu. Nástin vývoje života na Zemi, o kterém svědčí zkameněliny.
Detail
8 10
Kytara bez not II 8 - 13 budova Žluté ponorky ÚT 16:00-17:00 172028
Členové kroužku si cvičí základní akordy a studují doprovody k písním. Převažují lidové, trampské a současné písničky.
Detail
8 13
Kytara bez not I 8 - 13 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 24
ÚT 15:00-16:00 172027
Členové kroužku si cvičí základní akordy a studují doprovody k písním. Převažují lidové, trampské a současné písničky.
Detail
8 13
Klub mladých farmářů 6 - 18 Farma Klokočí PO 14:45-17:30 173004
Celým rokem nás bude provázet tradiční vesnický způsob života a sama příroda nám bude tím nejlepším programem.
Každý bude mít svůj vlastní kousek zahrádky nebo políčka, časem možná i nějaké zvíře.
Naučíme se poznávat a také pojídat i vařit různé části bylin i stromů (zahradních i divokých). Budeme tvořit herbáře.
Navštívíme a poznáme postupně všechny druhy u nás chovaných hospodářských zvířat (slepice, králíky, ovce, kozy, krávy, prasata, koně, včely, ryby).
Kromě setí a sázení zeleniny, budeme sázet též stromy, keře, vrby. Budeme vařit ve venkovní kuchyni. Často budeme dělat oheň, učit se s ním zacházet, stejně tak se sekyrou, pilou a nožem.
Budeme si povídat o tom, co je ekologické a přírodě blízké (životní styl, stravování, odpady, dnešní zemědělství, městské životní prostředí).
Zkrátka budme pořád venku a hodně budeme pracovat, přičemž poznáme, jak radostné, příjemné a tolika způsoby prospěšné to může být.
Schůzky se konají za každého počasí. Nutný přístřešek bude vždy zajištěn.
Potřebné vybavení: teplé nesváteční oblečení, pláštěnka, gumáky, kapesní nůž (nůž děti naučíme vhodně a bezpečně používat).
Detail
6 18
Klub křesťanského dorostu 10 - 15 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 26 (nocleh)
ČT 17:00-19:00 174001
Jedná se o otevřený klub pod Žlutou ponorkou. Náplň bude kromě her a zábavyn i tematicky zaměřena (specifické hry, krátký biblický výklad, skupinová diskuze občas i společné zpívání). Rádi bychom také zvali na setkání různé zajímavé hosty.

Jsme parta lidí, kteří připravují programy pro děti nejen z Turnova ve věku 10 - 15 let. Naším cílem je přispívat k výchově ve smyslu biblických a křesťanských zásad, jakkoli víme, že těžiště výchovy leží vždy v rodině. Chceme vytvářet prostředí pro zdravý osobní rozvoj a respekt k odlišnostem různých společenství křesťanů v našem okolí. Sami jsme členy více církví, jak katolické, tak různých protestantských.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní.
Detail
10 15
Keramika III 7 - 12 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ST 13:00-14:30 172012
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou hotové výrobky.
Schůzky probíhají jednou za 14 dní, děti jsou rozděleny do dvou skupin.
Detail
7 12
Keramika II 7 - 18 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ČT 15:30-17:00 172011
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou i hotové výrobky.
Detail
7 18
Keramika I 7 - 18 ZŠ Žižkova Turnov
keramická dílna
ÚT 15:30-17:00 172010
Při této zajímavé činnosti se rozvíjí tvůrčí práce, zaměřená na prostorové vnímání, estetické a ryze individuální cítění, na rozvoj představivosti a fantazie. Mimo tyto dovednosti si děti domů odnesou i hotové výrobky.
Detail
7 18
Irské tance - začátečníci 6 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ÚT 16:00-17:00 172009
Kroužek irských tanců je určen pro chlapce a dívky I. a II. stupně ZŠ. Jedná se o tanec skupinový, založený na práci nohou. Tančí se s rovnými zády
a na špičkách. Zapojíme celé tělo, naučíme se tančit lidové tance a vlastní choreografie. Našim cílem zůstane především radost z pohybu. Dle možností se účastníme různých vystoupení.
Účast na vystoupeních nelze nárokovat. O tom kdo vystupuje rozhodují vedoucí na základě účasti na pravidelných trénincích, připravenosti dítěte či jiných okolnostech.
Detail
6 15
Irské tance - pokročilí 7 - 18 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ÚT 17:00-18:00 172008
ZÁPIS DO SKUPINY POKROČILÝCH MOŽNÝ AŽ PO SOUHLASU VEDOUCÍ.
Kroužek irských tanců je určen pro chlapce a dívky I. a II. stupně ZŠ. Jedná se o tanec skupinový, založený na práci nohou. Tančí se s rovnými zády a na špičkách. Zapojíme celé tělo, naučíme se tančit lidové tance a vlastní choreografie. Našim cílem zůstane především radost z pohybu. Dle možností se účastníme různých vystoupení.
Účast na vystoupeních nelze nárokovat. O tom kdo vystupuje rozhodují vedoucí na základě účasti na pravidelných trénincích, připravenosti dítěte či jiných okolnostech.
Detail
7 18
Hrátky s textilem - ponorka 6 - 12 budova Žluté ponorky
II.p. - technická dílna
ST 15:00-16:30 172007
V kroužku si budeme hrát se vším co souvisí s nitěmi, vlnou, bavlnkami, provázky, textilem, pleteninou... Budeme se zde věnovat drhání (náramky na ruce), vyšívání (základní stehy, různé výšivky) i šití (jednoduché výrobky, např. taštička na mobil). Zkusíme si barvení a zdobení textílií (potisk, malování, batika). Jukneme také na pletení (základní pletení, vytvoření bambule) a háčkování (kytičky, dečky). Zkusíme si tkaní gobelínů. Náročnost bude úměrná zkušenostem a věku účastníků.
Detail
6 12
Hra na flétnu III - Mašov 8 - 10 ZŠ Mašov ST 12:30-13:30 172006
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
8 10
Hra na flétnu II - Mašov 6 - 9 ZŠ Mašov PO 13:15-14:00 172005
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
6 9
Hra na flétnu I - Mašov 7 - 9 ZŠ Mašov PO 12:30-13:15 172001
Děti se seznamují se základy hudební nauky, rytmem a technikou hraní na zobcovou flétnu. Pokročilí pokračují ve svém zdokonalování a připravují se na příležitostná vystoupení.
Detail
7 9
Historický šerm - LARP 10 - 15 ZŠ 28. října Turnov
tělocvična
ST 16:30-18:00 171003
Cílem kroužku je seznámení s uměním historického šermu a základních bojových technik, seznámení s rytířskou ctí a mravy. Dále výroba měkčených zbraní - larp a výroba dobových kostýmů. Vrcholem našeho snažení bude závěrečné vystoupení. Pro šerm budou používány měkčené zbraně, jež jsou hojně
k vidění na různých LARPových bitvách. K samotné zkratce LARP - Live Action Role Playing (volně přeloženo živé hraní rolí). Dále se budeme učit samotnému role playingu (hraní rolí) tzn., že se budeme učit podat nějaký "herecký" výkon např.: hlasité a srozumitelné mluvení ve vystoupeních (žádné dlouhé texty nazpaměť). Pokud to podmínky umožní, bude vyvrcholením závěrečné vystoupení.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK.
Detail
10 15
Fotokroužek 10 - 15 budova Žluté ponorky
II.p. - foto + mediální klubovna
ČT 15:00-17:00 174003
Seznámení s analogovým a digitálním zhotovováním fotografií. Dále budeme upravovat a třídit fotografie v počítači, seznámíme se s tiskem fotografií
a výstavnictvím. Velký důraz bude kladen na praktické dovednosti při pořizování fotografií v interiéru a exteriéru. Výstupem bude průběžné hodnocení v kolektivu kroužku a 2x výstava v prostorách Žluté ponorky. V ceně jsou alespoň dvě velkoformátové fotografie na výstavu.
Detail
10 15
Florbalový kroužek 9 - 13 ZŠ 28. října Turnov
tělocvična
ÚT 15:00-16:00 171007
Chlapci se seznamují se základy florbalu, věnují se nácviku herních strategií, obrany a útoku. Připravují se na meziškolní zápasy a turnaje, soutěží o nejlepšího střelce a o nejlepšího brankáře.
Detail
9 13
Florbalová přípravka II - Mašov 6 - 10 Sokolovna Mašov ČT 16:00-17:00 171035
Florbalová přípravka bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem. Děti mohou nadále pokračovat ve florbalovém oddílu TJ Turnov.

Kroužek se součástí centra sportu AŠSK
Detail
6 10
Florbalová přípravka 6 - 8 ZŠ Skálova Turnov
tělocvična
ÚT 14:30-15:30 171008
Florbalová přípravka bude zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučí je základním florbalovým dovednostem.
Detail
6 8
Florbal - elévové 8 - 10 Sportovní hala TJ Turnov (Skálova ul.) ČT 14:30-16:00 171009
Děti herní formou navazují na získané dovednosti v přípravce, kroužek je však otevřen i nově příchozím. Při zaregistrování do oddílu florbalu TJ Turnov již děti jezdí na ligové turnaje a mohou se účastnit dalších tréninků oddílu florbalu.
Detail
8 10
Dramatický kroužek 10 - 15 budova Žluté ponorky
I.p. - malý sál
ST 16:00-18:00 172003
V kroužku jde hlavně o amatérské divadlo, jehož výsledek může být nadmíru profesionální.
Naučíme se verbální i neverbální komunikaci, pohyb po jevišti, vyzkoušíme si improvizaci a přednes poezie. Navštívíme jiný soubor amatérského divadla, zúčastníme se divadelní dílny, vyrazíme na inspirativní představení, ale hlavně budeme hrát :)
Nazkoušíme divadelní hru, na které se děti budou podílet autorsky a se kterou se přihlásíme na přehlídku amatérského divadla.

Kroužek není jen pro ty, kteří mají zkušenosti s divadlem a nebojí se vystupovat na veřejnosti, ale i pro ty, které divadlo láká a bojí se, že neumí mluvit, mají trému apod.. V divadle jsou role různého charakteru
a každý si může najít tu svou.
Detail
10 15
Dramásek 6 - 9 ZŠ Alešova - Turnov II ČT 14:00-15:30 172004
Náplň kroužku bude literárně dramatická a hudebně pohybová. Budeme si hrát s textem (pohádky, pověsti, písničky). Děti prožijí postavy příběhu, jejich vztahy a nálady. Budeme se věnovat hrám, které rozvíjejí rytmiku, soustředění a pozornost. Objevíme možnosti svých smyslů (hmat, zrak, sluch, čich).

Cílem je rozvíjet čtenářskou gramotnost, pohybové schopnosti, tvořivost a fantazii, podpořit spolupráci ve skupině, schopnost vyprávět a mluvit před ostatními.
Detail
6 9
Deskové hry 8 - 66 budova Žluté ponorky
II.p. - kajuta 25
ÚT 13:30-16:00 174002
Prostor pro hraní známých a oblíbených deskových her, ale i možnost seznámit se s novými hrami různých zaměření. Rozvoj strategického a logického myšlení hrou.
Pravidelně zavádíme novinky a trendy čerpáme na veletrhu her DESKOHRANÍ.
Spolupracujeme s tvůrci hry HOPE.
Detail
8 66
Astronomický kroužek 10 - 18 Gymnázium Turnov ST 17:00-18:30
NE 15:00-17:00
173005
Tradiční kroužek navázaný na činnost turnovské hvězdárny bude letos probíhat novým stylem.
V učebně na gymnáziu se budou účastníci zabývat programy pro astronomii pod vedením Martina Gembece, zatímco na hvězdárně se jim bude věnovat správce hvězdárny Aleš Majer.

Termíny schůzek na Gymnáziu Turnov 2017/18
(pokud nebude z vážných osobních důvodů nutné přeložit):

15. listopadu 2017
13. prosince 2017
10. ledna 2018
14. února 2018
14. března 2018
11. dubna 2018
9. května 2018
13. června 2018

Organizační záležitosti
------------------------------------
Vážení rodiče,
kroužek probíhá, jak víte, pod záštitou Žluté ponorky, při Gymnáziu v Turnově a na hvězdárně. Z důvodu, že jsem Jablonečák, probíhají se mnou schůzky pouze jednou měsíčně, nicméně věříme, že je to vhodnější řešení, než žádné. V Turnově je totiž hvězdárna a považujeme za důležité tuto službu nabízet. Díky tomu, že je na hvězdárně každou první neděli v měsíci kolega Aleš Majer, mají účastníci kroužku nadstandardní možnost využívat návštěv hvězdárny a i se dozvědět něco nad rámec služeb veřejnosti.
Protože někdy se na hvězdárně vyskytujeme i mimo uvedené dny, protože je jasno, nebo protože je akce pro veřejnost, bylo by vhodné mít s vámi dohodnutou co nejsnazší cestu, jak vám toto sdělit. Podobně by se hodil takový komunikační kanál pro případ, že bychom museli náhle přesunout kroužek ve škole třeba o týden jinam.

Martin Gembec, ZŠ Rýnovice

PS: Spolupráce a komunikace s vámi:
1) stávající možnost - informace půjdou jenom vám na uvedený mail (v případě urgentních informací na váš uvedený telefon)
2) rošířená varianta - informace půjdou i vašemu dítěti, pokud mi dovolíte mu je posílat na kontakt, který mi předá. Tím kontaktem si představuji mail nebo kontakt v nějaké mobilní aplikaci typu WhattsApp, Messenger, Viber pod.
Detail
10 18
Angličtina - doučování ŽP 12 - 14 budova Žluté ponorky PO 16:00-17:00 174005
Doučování zaměřené na individuální potřeby dětí. Malá skupina, maximální počet 8 dětí!
Propojíme individuální přístup s prací ve skupině. Budeme probírat průběžně obecné základy anglické gramatiky a konverzace tak, aby se upevnily a bylo dále na čem stavět. Konkrétní témata jednotlivých setkání se budou ale odvíjet od probírané látky ve škole při hodinách AJ. Někdy pouze jiný pohled na věc může přispět k jejímu lepšímu pochopení.
Detail
12 14
Angličtina - doučování Žižkova 9 - 11 ZŠ Žižkova Turnov
ostatní
ÚT 14:30-15:30 174006
Doučování zaměřené na individuální potřeby dětí. Malá skupina, maximální počet 8 dětí!
Propojíme individuální přístup s prací ve skupině. Budeme probírat průběžně obecné základy anglické gramatiky a konverzace tak, aby se upevnily a bylo dále na čem stavět. Konkrétní témata jednotlivých setkání se budou ale odvíjet od probírané látky ve škole při hodinách AJ. Někdy pouze jiný pohled na věc může přispět k jejímu lepšímu pochopení.
Detail
9 11
Naši partneři
SFS Intec
Partners market Turnov
Pekárna Mikula
Crytur
Juta
Visegrad fund
Grupo Antolin Turnov
Euroregion Nisa