Turnovský kos 2024 Kod: 136003


Turnovský kos 2024
23. ročník soutěže jednotlivců o nejlepšího turnovského zpěváka
Okresní kolo soutěže Karlovarský Skřivánek

PROPOZICE:
* V každé škole a školce v Turnově a okolí by mělo proběhnout školní kolo, které nominuje postupující na KOSA 2024.
* Do městského kola může postoupit maximálně 5 dětí v dané kategorii z každé školy (včetně ZUŠ).
* Zpívá se jedna píseň dle vlastního výběru, doporučujeme píseň národní či zlidovělou.
* Hudební doprovod je vítanou výhodou. Prosíme učitele hudební výchovy o pomoc. K dispozici je klavír.
* Pro soutěžící v kategoriích 3., 4., 5., kteří nemají vlastní hudební doprovod, bude připraven korepetitor. Pokud máte zájem o hudební doprovod, je nutné v přihlášce uvést, že máte zájem o doprovod korepetitora. Notové materiály v tónině, ve které soutěžící zpívá, si každý přinese osobně až na místo!

* Pro soutěžící, kteří si objednají doprovod, budou od 12:45 hodin probíhat zkoušky s korepetitorem (přijďte včas, ať se na vás dostane).
* Je vyhlášeno pět kategorií:
1. děti z MŠ
2. 1. třída – 9 let (narození po 31. 8. 2015)
3. 9 – 11 let (narození mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2015)
4. 11 – 13 let (narození mezi 1. 9. 2011 a 31. 8. 2013)
5. 13 – 15 let (narození mezi 1. 9. 2009 a 31. 8. 2011)

* Nejlepší zpěváci z kategorií 2 – 5 budou doporučeni odbornou porotou do celostátního kola soutěže Karlovarský Skřivánek, které se koná na jaře 2025 v Karlových Varech.

* V případě, že ve škole nominační kolo neproběhne, je možné přihlásit se do soutěže individuálně přímo v budově Žluté ponorky do 8.4. 2024.
Školní kola by měla proběhnout do 5. 4. 2024

PŘIHLÁŠKY do okresního kola je nutné podat do 8. 4. 2024!
Na adresu: estet@ponorkaturnov.cz nebo SVČ Žlutá ponorka, Husova 77, Turnov
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ NÍŽE
Prezentace zpěváků a zpěvaček od 13 hodin!

Místo:
ZUŠ Turnov
Zahájení:
Čt 18.04.2024 13:00
Ukončení:
Čt 18.04.2024 16:00
Věk:
od 3 do 15 let
Vedoucí:
Lada Capoušková
Lada Capoušková.jpg
Naši partneři
TURNOV
Crytur
Trevos
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT
DIAS
Geopark Český ráj