Historie Ponorky

pár slov o vzniku a vývoji našeho plavidla...

Jak to bylo před lety
Před rokem 1990 byl v Turnově Pionýrský dům (velká vila - dnes restaurace MAGIC, kterou komunisti sebrali významnému turnovskému továrníkovi). Šlo o jedinou budovu určenou výhradně pro mládež, kde pracovali "prověření" zaměstnanci SSM. Počty kroužků a zájem dětí jsme nezjistili.

Mezi lety 1990 – 1993 tento druh instituce v Turnově chyběl.

Provizorium v kině BIO Ráj 
V roce 1993, z důvodu potřeb města obnovit organizaci, která by sdružovala různé druhy aktivit pro využití volného času mládeže, bylo založeno SVČDM Turnov. Až do školního roku 2000/2001 využívalo Středisko volného času malé prostory v budově městského kina a většina zájmových útvarů pracovala mimo objekt sídla. Kroužky fungovaly v tělocvičnách, na sportovištích místních klubů a v prostorách školních tříd a pracoven. V té době SVČDM zastřešovalo činnost cca 25 kroužků s nejrůznějším zaměřením pod vedením vedoucích, převážně z řad učitelů. Zájmové útvary navštěvovalo cca 300 dětí. Ředitelem a z počátku jedniným interním zaměstnancem této organizace byl Mgr. Karel Štrincl.  V závěru školního roku 2000/2001 se v důsledku dokončení rekonstrukce bývalých kasáren měnilo působiště ZUŠ a následkem toho získalo SVČDM budovu bývalé "Lidušky" v Husově ulici.

Stěhování do nové budovy v Husově ulici
Školní rok 2001/2002 byl zahájen v nové budově, která přinesla zlepšení podmínek pro práci zájmových útvarů, jejichž část sem byla přesunuta. Nadále bylo využíváno sportovišť, tělocvičen a dílen v prostorách škol, ale bylo možno vytvořit pevnou základnu a prostor pro nové zájmové útvary, činnosti a akce. 

A je tu . . . ŽLUTÁ PONORKA !
S přechodem do nového prostoru vznikla myšlenka vytvořit jednodušší a propagačně přitažlivý název pro naši organizaci. K nápadu pomohla barva fasády a výtvarné pojetí zpracovala tehdejší vychovatelka, vedoucí výtvarných a dramatických kroužků Romana Zemenová. Název Žlutá ponorka se již dostal do povědomí turnovské veřejnosti a dále si získává nové příznivce. Od počátku vzniku SVČDM Turnov byl ředitelem Mgr. Karel Štrincl, který se zasloužil o získaní prostředků a vybavení pro fungování SVČDM na obou místech. 

Na nové vlně...
Od školního roku 2012/2013 přebral kormidlo Ponorky její současný kapitán Tomáš Zakouřil. Počet kroužků se postupně navýšil na přibližně 50 a návštěvnost všech pravidelných kurzů i kroužků je přibližně 700 osob.

Naši partneři
TURNOV
Crytur
Trevos
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT
DIAS
Geopark Český ráj