Projekty

mezinárodní projekty a tradiční každoroční akce (projekty) 

Mezinárodní projekty, jejichž nositelem je/byla Žlutá ponorka Turnov:

 • Česko-polské setkávání 2016 - Svět rukama nemluvněte
 • Česko-polská "Hra králů" - 2014
 • Česko-polské setkání mladých výtvarníků 2013 - Člověk a prostor
 • Mezinárodní sedmiboj – Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2013
 • Česko-polský výtvarný plenér Turnov - Jawor 2012 Grafika v krajině

Akce, na kterých Žlutá ponorka spolupracuje nebo projekty, kde je partnerem:

Tradiční akce, které každoročně organizuje Žlutá ponorka:

 • Výtvarný salon dětí a mládeže Jawor - Turnov
 • Anketa Nejlepší sportovec Města Turnov
 • Rodinný karneval (ve spolupráci s KC Turnov)
 • Turnovský Štěk - dětská divadelní přehlídka
 • Mateřinka - přehlídka mateřských škol
 • Turnovský Kos - pěvecká soutěž
 • Lampionový průvod - noční cesta za světlem
 • DĚTSKÝ DEN S PONORKOU (v parku u letního kina)
 • Atletické skotačení při Memoriálu L. Daňka
 • OVOV - Olympijský víceboj
 • Sportovní soutěže (ve spolupráci s AŠSK)
Naši partneři
Geopark Český ráj
DIAS
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT