Projekty

mezinárodní projekty a tradiční každoroční akce (projekty) 

Mezinárodní projekty, jejichž nositelem je/byla Žlutá ponorka Turnov:

ROK 2022:

 • Adaptační skupiny dětí z Ukrajiny - výuka češtiny
 • Jazykové kurzy CZ - UA
 • Česko-ukrajinské příměstské tábory

Dřívější..

 • Česko-polský výtvarný salon 2004-2022  (Turnov-Jawor)
 • Česko-polské setkávání 2016 - Svět rukama nemluvněte
 • Česko-polská "Hra králů" - 2014
 • Česko-polské setkání mladých výtvarníků 2013 - Člověk a prostor
 • Mezinárodní sedmiboj – Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2013
 • Česko-polský výtvarný plenér Turnov - Jawor 2012 Grafika v krajině

Akce, na kterých Žlutá ponorka spolupracuje nebo projekty, kde je partnerem:

 • ZOOM Zbliženia Jelení Hora, Polsko
 • EDS - koordinující organizace pro vysílání dobrovolníků

Tradiční akce, které každoročně organizuje Žlutá ponorka:

VÝUKOVÉ PROGRAMY:

 • Dopravní výchova - povinnáí výuka 4.ročníků všech škol v ORP
 • Tajemství ukrytá v kaměni - Mineralogická dílna
 • Svět očima elektroniky (od roku 2023) - FAB-LAB TURNOV

VEŘEJNÉ  AKCE:

 • Anketa Nejlepší sportovec Města Turnov
 • Rodinný karneval (ve spolupráci s KC Turnov)
 • Turnovský Štěk - dětská divadelní přehlídka
 • Mateřinka (do roku 2019) - přehlídka mateřských škol
 • Turnovský Kos - pěvecká soutěž
 • Čarodějnice na Lukách - ve spolupráci s SDH Turnov
 • Lampionový průvod - noční cesta za světlem
 • DĚTSKÝ DEN S PONORKOU (v parku u letního kina)
 • Atletické skotačení při Memoriálu L. Daňka
 • OVOV - Olympijský víceboj
 • Sportovní soutěže (ve spolupráci s AŠSK)

Projekt OŠKS MÚ Turnov - METODIK ŠKOLNÍHO SPORTU

Naši partneři
TURNOV
Crytur
Trevos
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT
DIAS
Geopark Český ráj