na vlně vašich zájmů

Víme, že každý máte svou jiskru, tu chceme nechat rozhořet a dále rozvíjet vaše zájmy.

Žlutá ponorka Turnov slouží mladým lidem na cestě oceánem volného času již 25 let. Našim cílem je vést děti, mládež i dospělé k aktivním a zodpovědným životním postojům. Proto vytváříme bezpečné, inspirativní prostředí vhodné pro rozvoj originality, vzájemné spolupráce a respektu našich pasažérů.

Volnočasové středisko Žlutá ponorka Turnov organizuje více než 50 zájmových kroužků a kurzů nejrůznějšího zaměření, které pravidelně navštěvuje přes 700 lidí. Naše činnost probíhá nejen v budově Žluté ponorky, v nové pobočce na Turnově II a na hvězdárně, ale také na základních školách ve městě i okolí, na sportovištích TJ a TSC Turnov a v dalších místěch. Významnou část létní práce představuje táborová činnost na tábořišti v Krčkovicích.

Kromě pravidelných kroužků a kurzů dále organizujeme:

  • pobytové akce přes noc (přespávačky v Ponorce i outdoorové víkendy na různých místech)
  • příměstské tábory (v budově Žluté ponorky a okolí)
  • velké pobytové tábory o letních prázdninách (Krčkovice a další)
  • výukové programy (především dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti)
  • dílny výtvarné a tvořivé pro dospělé i mládež
  • veřejné akce a přehlídky (rodinný karneval, lampionový průvod, Turnovský štěk, Turnovský kos...)
  • sportovní postupové soutěže (atletika, florbal, vybíjená, ...)
  • Dále se podílíme na provozu turnovské hvězdárny spolu s klubem astronomů libereckého kraje

Jsme zastřešujícím organizátorem velkého Dětského dne v parku, na kterém se prezentuje většina organizací působících v oblasti volného času a který probíhá tradičně druhou sobotu v červnu.

Významnou část naší činnosti představují aktivity přeshraniční spolupráce s polskými partnery z Jawora (výtvarný salon a dosud 7 společných přeshraničních projektů). Ponorka je také tradičním partnerem filmového festivalu ZOOM Zblizenie v Jelení Hoře.

Naši partneři
TURNOV
Crytur
Trevos
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT
DIAS
Geopark Český ráj