30 let Výtvarného salonu dětí a mládeže Jawor - Turnov

30 let Výtvarného salonu dětí a mládeže Jawor - Turnov
Výtvarný salon je česko-polská přehlídka výtvarných prací. Vznikl v polském Jaworu roku 1991 a během let se rozšířil do Čech. Zakladatelkou Výtvarného salonu byla tehdejší ředitelka Regionálního muzea v Jaworu, historička umění, paní Anna Grynszpan, která dodnes salon na polské straně připravuje. Každoročně se zde sejde víc než 350 prací z obou regionů. Přehlídka je prezentována podzimní výstavou v Polsku a jarní výstavou v Čechách. Výstavy jsou tak nejen prezentací nejzajímavějších prací za uplynulý rok, ale také hojným zdrojem inspirace pro pedagogy výtvarných oborů a mladé výtvarníky.

Je mi ctí a radostí být součástí projektu, který trvá tak úctyhodnou dobu. K rozšíření do Čech došlo v návaznosti na spolupráci paní Grynszpan s kurátorem Muzea Českého ráje Miroslavem Coganem na projektu Umělci Euroregionu Nisa, který pracoval s dospělými výtvarníky. V roce 2003 díky spolupráci muzeí navázal na projekt pro dospělé projekt pro děti a mládež a rozvinul tak původně polskou akci v mezinárodní přehlídku výtvarných děl dětí a mládeže.

Roku 2008 převzalo od muzea štafetu Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov. Od té doby se každoročně na podzim scházíme v jaworském muzeu
s kolegy z Polska a hodnotíme zaslané výtvarné práce ve čtyřech kategoriích. (I. k. mateřské školy do 6 let, II. k. ZŠ 7-10 let, III. k. ZŠ 11-13 let, IV. k. 14-18 let) Na slavnostní vernisáž do Jawora pravidelně organizujeme zájezd pro vystavující mladé výtvarníky a jejich pedagogy a exkurzi po krásách partnerského města. Na polskou výstavu navazuje česká v turnovském Muzeu Českého ráje, které i nadále zůstává partnerem projektu.
A tak se mohou i ti, kdož s námi v Jaworu nemohli být, potěšit krásou a fantazií dětských prací.

Poté, co jsme převzali Salon od muzea, začali jsme přemýšlet, jak ho posunout o kousek dál. Šlo nám o to, vytvořit prostor pro živé a neformální setkávání dětí z Čech a Polska přímo při výtvarné činnosti. Postupně se nám podařilo realizovat čtyři česko-polská setkání, kde se děti v rámci programu v Čechách věnovali společné tvorbě, poznávání zajímavých výtvarných technik a také krás našeho ráje. Tyto akce ocenili nejen jejich účastníci, ale také naši podporovatelé. Poslední ze setkání v roce 2013 nazvané ČLOVĚK A PROSTOR, získalo 1. místo Euroregionu Nisa v kategorii Kultura-Vzdělávání-Sport. Jsme proto velmi rádi, že naše dlouholetá spolupráce s polskou stranou přináší stále ovoce a těšíme se, že bude i nadále úspěšně pokračovat. 


Za Žlutou ponorku Lada Capoušková, koordinátorka projektu na české straně.


Naši partneři
Geopark Český ráj
DIAS
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT