DEN DĚTÍ s Ponorkou 2023 opět v parku

DEN DĚTÍ s Ponorkou 2023 opět v  parku

Největší akce pro rodiny s dětmi v regionu do parku u letního kina v Turnově přilákala v sobotu 10. června odpoledne asi 2 500 lidí.  Park ožil desítkami atrakcí a disciplín. Své umění představil kouzelník s bublinami bylo možné vyzkoušet nejrůznější nafukovací atrakce a množství disciplín. Všichni si odnesli drobné ceny a šťastlivci i skvělé výherní dárky.

Oblíbené setkání se uskutečnilo vždy i v době koronaviru – na konci jara totiž naštěstí přišlo pravidelné uvolnění opatření, a tak se třeba putovalo městem nebo se setkání konalo na lukách za autobusovým nádražím, aby někde současně nebylo moc lidí. „Letos už jsme se opět vrátili do osvědčeného místa. Jednak to máme do parku u letního kina kousek ze Žluté ponorky, kde máme veškeré zázemí, pak také, když je teplo a svítí sluníčko, poskytuje park kýžený stín,“ komentuje kapitán Žluté ponorky, jinak Střediska pro volný čas dětí a mládeže, Tomáš Zakouřil.

Letos děti putovaly mezi necelou třicítkou stanovišť, kde plnily různé úkoly. Na konci cesty je potom čekala malá odměna. Den dětí má už od původní „Boudy na ulici“ v Turnově dobrý zvuk. Akce se účastní skoro všichni hlavní zaměstnavatelé ve městě, letos byl hlavním partnerem Crytur, ale ve všech dalších firemních stáncích děti i dospělí našli zajímavé informace nebo ukázky z výroby. Své stánky tady měly různé spolky – od Křesťanského společenství přes Náruč po třeba Červený kříž či městskou knihovnu; a samozřejmě sportovní oddíly od florbalistů po Sokol.

„Naším cílem je ukázat onu pestrost, kterou Turnov nabízí. Není mnoho měst této velikosti, kde by nabídka pro děti byla tak široká. Od sportu přes různé zájmové kroužky. Mimoškolní činnost je v současné době nesmírně důležitá, nechceme, aby děti jen sledovaly displeje telefonů a monitory počítačů, důležité jsou pohyb a nějaká další aktivita,“ uvádí Zakouřil. A jak dodal, nejde o to, aby si kroužky a sportovní oddíly konkurovaly, jde o vzájemnou spolupráci a pomoc, a tady hraje právě Žlutá ponorka nezastupitelnou úlohu.

Zdroj: TvA 12/2023


Naši partneři
TURNOV
Crytur
Trevos
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT
DIAS
Geopark Český ráj