Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

Žlutá ponorka Turnov provozuje dětské dopravní hřiště (DDH) společně s Autoškolou Novotný, která provádí teoretickou část a Městskou policií Turnov.

Povinná výuka na DDH pro 4. třídy je rozdělena do dvou lekcí. Na podzim probíhá teoretická příprava a ukázkové jízdy, kdy mají žáci prostor si vše vyzkoušet a poté se připravovat na jarní část, kdy probíhají závěrečné testy a jízdy. Na DDH probíhá v červnu také výuka pro děti z mateřských škol.

Letošní výuka proběhla velmi nestandardně a omezeně. Červnová výuka pro MŠ vzhledem k situaci neproběhla vůbec. Jarní část výuky, kdy žáci 4. ročníků chodí k závěrečným zkouškám, byla kvůli vládním opatřením přesunuta na podzim. Výuku, již žáků 5. tříd, stihlo za krásného podzimního počasí všech 24 tříd (387 dětí) z okrsku Turnov. Následovala výuka pro 4. třídy, které však byla opět předčasně ukončena. První úvodní lekce se zúčastnilo 14 tříd (223 dětí). Věříme, že na jaře bude výuka opět probíhat.

Zvládání složitých situací, koordinace na kole, znalost značek a hlavně přijmutí zodpovědnosti za sebe i ostatní to je dopravní výchova. Zkušenost z DDH je určitě neméně důležitá než matematika či čeština. Jde o zdraví a životy dětí na silnicích. Věnujte problematice dopravní výchovy nejen v této době náležitou pozornost i v rodině.

Skautský ostrov je krásné místo, avšak nepříliš vhodné pro dopravní hřiště. Provoz je provázen značnými problémy a vzhledem k pronájmu i přístupu není možné hřiště otevřít pro širokou veřejnost.

Žlutá ponorka Turnov


Naši partneři
Geopark Český ráj
DIAS
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT