Den dětí se vydařil!

Dovolte nám ještě jednou jménem pořadatelů poděkovat všem firmám a organizacím, které se 10. června 2023 podílely na největší akci pro rodiny s dětmi na Turnovsku, Dětském dni s Ponorkou. Dle odhadů přišlo na 2500 účastníků.  FOTKY KE SHLÉDNUTÍ V GALERII.
Generálním partnerem této výjimečné akce se letos stala společnost CRYTUR. Stejně tak děkujeme hlavním partnerům - společnostem ONTEX CZ, KV FINAL, TREVOS, JUTA a PIVOVAR ROHOZEC, bez jejich spolupráce by se DEN DĚTÍ v takovém rozsahu nemohl uskutečnit!Velký dík samozřejmě patří i dobrovolným spoluorganizátorům z řad turnovských spolků a oddílů pracujících nejen s mládeží. Neposledně velké díky patří také vám, návštěvníkům této jedinečné akce pro děti a mládež. Těšíme se za rok na viděnou!Za Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov kapitán Tomáš Zakouřila mediální partneři akce, Turnovsko v AKCI a Ludvík Humenský - Agentura ALIAS
Naši partneři
Geopark Český ráj
DIAS
Crytur
Grupo Antolin Turnov
Ontex
Liberecký kraj
JUTA a.s.
MŠMT